Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Kvinnors arbetsmiljö är sämre än mäns

Arbetsmiljöarbetet är sämre i kvinnodominerade verksamheter. Det kan vara en av förklaringarna till att kvinnors sjuktal ökar. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö visar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet är sämre i verksamheter där kvinnor är i majoritet. Enligt en rapport om kvinnors arbetsmiljö blir allt fler kvinnor sjuka av sitt jobb. Eftersom kvinnor och män arbetar med olika uppgifter utsätts de för olika risker i jobbet. Sedan 2011 har myndigheten arbetat med uppdraget Kvinnors arbetsmiljö. Det har gett viktiga lärdomar om varför kvinnors sjuktal ökar och vad som behöver göras för att förhindra att kvinnor blir sjuka av jobbet.

”Arbetsmiljöverkets slutsats är att det krävs större förändringar än vad som hittills skett på arbetsplatserna vad gäller styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser. I synnerhet inom kvinnodominerade verksamheter. Bara så kan vi i grunden påverka kvinnors och mäns arbetsvillkor och arbetsmiljö”, skriver generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

Skillnaderna i arbetsmiljö och ohälsa mellan kvinnor och män har inte biologiska orsaker. När kvinnor och män har samma arbetsuppgifter, drabbas de som regel av samma besvär. Skillnaderna beror enligt rapporten på att arbetet är organiserat på olika sätt och att resurserna fördelas olika.

”Det krävs ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete för att komma tillrätta med strukturerna bakom kvinnors ökade ohälsa. Vi har nu ett bra kunskapsunderlag som kan användas. Frågorna behöver hanteras på ledningsnivå, där resurser fördelas och arbetet organiseras, inte på individnivå”, skriver Erna Zelmin-Ekenhem.

I kvinnodominerade sektorer, som vård och omsorg, har många en ohälsosam arbetsbelastning. Både fysiskt tunga arbetsuppgifter, men även emotionell belastning är vanlig i kontaktyrken. Det är arbetsmiljörisker som inte synliggörs och därför inte heller åtgärdas i tillräckligt hög grad, skriver myndigheten.

”Arbetsgivare behöver bli mycket bättre på att kritiskt undersöka vilka arbetsuppgifter som kvinnor och män utför och analysera riskerna med olika arbetsmoment. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att kraven i arbetet balanseras med rätt sorts resurser. Då blir arbetsmiljön bättre för både kvinnor och män”, skriver Erna Zelmin-Ekenhem.

Bli den första att tycka till!