Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Kvinnors förtida uttag av pension ska utredas

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att studera vad som gör att kvinnor oftare än män lämnar arbetsmarknaden genom att ta ut sin pension i förtid.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen har kvinnor i genomsnitt ungefär 30 procent lägre pensioner jämfört med män. Bristande jämställdhet på arbetsmarknaden ses som den främsta orsaken. Kvinnor har lägre löner, arbetar i högre utsträckning deltid och tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. Det gör i slutänden att kvinnor också får lägre pension. Att kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än män påverkar också skillnaderna i pension.

”Vi är fast beslutna att vi ska ha mer jämställda pensioner och för det krävs ett långsiktigt arbete”, skriver socialminister Annika Strandhäll, S, som även är ordförande i den blocköverskridande Pensionsgruppen.

Pensionsgruppen är överens om att pensionerna ska bli mer jämställda. Uppdraget som ISF nu får är en del i det arbetet och innebär att studera skillnader i när och på vilket sätt kvinnor och män samt andra grupper lämnar arbetsmarknaden.

”För jämställda och långsiktigt hållbara pensioner måste vi få till en jämställd och en hållbar arbetsmarknad. Både kvinnor och män ska orka hela vägen. Det här uppdraget är ett litet, men viktigt, steg mot det”, kommenterar socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska redovisas till socialdepartementet senast 1 maj 2018. Bakom pensionsöverenskommelsen står Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Bli den första att tycka till!