Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Lägre andel börjar på högskola tidigt

De regionala skillnaderna är stora när det gäller hur stor andel av ungdomar som går vidare till högre studier, redovisar Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Andelen som börjar högskolestudier tidigt har överlag minskat.

UKÄ har publicerat en analys av i vilken utsträckning unga kvinnor och män börjar på högskolan. Myndigheten konstaterar att det är stora skillnader mellan olika län och kommuner. Totalt sett har andelen 19-åringar som går vidare till högskolan minskat med nära en procentenhet till 12,8 procent.

För dem som börjar senare är läget oförändrat, men de regionala skillnaderna är stora. I Stockholms län hade mer än varannan 24-åring påbörjat högskolestudier förra året. I Jämtlands län hade bara var tredje börjat studera. Nedbrutet till kommunnivå är skillnaderna ännu större. I Danderyd hade 81,3 procent av 24-åringarna påbörjat en högskoleutbildning, medan andelen var 16 procent i Ljusnarsberg, som hade den lägst siffran.

”I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor. Sen är det viktigt att komma ihåg att i kommuner där det inte bor så många kan det se ut som att svängningarna är väldigt stora när det i själva verket rör sig om ett mindre antal individer”, kommenterar analyschef Annika Ponténi ett pressmeddelande.

Det är fortsatt fler kvinnor än män som söker fortsätter till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51,6 procent av kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 36,0 procent av männen. Totalt är 60 procent av de högskolestuderande kvinnor.

Bli den första att tycka till!