Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Lång arbetslöshet för många unga

Trots att arbetslösheten går ner för unga i allmänhet ökar tiden i arbetslöshet för de unga som står längre från arbetsmarknaden. Det framgår av en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Tiden i arbetslöshet växer för unga utan gymnasieutbildning, unga som är utrikes födda, unga hbtq-personer samt unga med funktionsnedsättning. Det visar MUCFs årliga rapport Ung idag.

De grupper av unga som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden riskerar att hamna i ett djupt och varaktigt utanförskap. Trots att läget på arbetsmarknaden har förbättrats visar rapporten att mediantiden i arbetslöshet ökar och är särskilt lång bland 25‒29-åringar. Mediantiden är ungefär densamma för killar och tjejer, men den är längre bland utrikes födda.

Dessutom visar rapporten att andelen unga som varken arbetar eller studerar ökar med åldern. En större andel bland utrikes födda tillhör gruppen som varken arbetar eller studerar. År 2014 var det 15 procent av utrikes födda 16-24-åringar som varken arbetade eller studerade, medan det för inrikes födda var 6 procent.

”Vi ser att det är den generella välfärden som behöver stärkas för att ge alla unga en väg in i samhället. Ett arbete påverkar ungas möjligheter att flytta hemifrån samt hur de mår. Och omvänt påverkar den psykiska hälsan möjligheten att få arbete. Vi ser att unga som är mer nöjda med sin arbets-, skol- och bostadssituation också bedömer sin hälsa som bra”, skriver MUCFs generaldirektör Lena Nyberg i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!