Annons:
Integration
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Långsam etablering för invandrade

Flyktingars och anhöriginvandrares etablering i Sverige är stabil, men går långsamt. Det konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.

Den första kontakten med en arbetsgivare är ett viktigt steg för etablering på arbetsmarknaden. För många tar processen lång tid och mönstren har varit påtagligt stabila under de senaste 25 åren, visar en ny IFAU-rapport.

Rapporten bygger på statistik om flykting- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under åren 1990-2014. De första åren efter uppehållstillståndet ökar andelen sysselsatta och förvärvsinkomsterna stiger. Efter fem år har sju av tio haft någon form av förvärvsinkomst under åtminstone ett år. Männen kommer i arbete betydligt snabbare och har högre inkomster än kvinnorna.

Enligt forskarna är de allra första arbetsgivarkontakterna inkörsporten till en mer stabil anställning. Små företag med låga inkomster fyller en viktig funktion. Hotell- och restaurangbranschen samt städbranschen är ofta startpunkten för både kvinnor och män. Nyanlända kvinnor arbetar oftare inom vård och omsorg, medan män oftare kommer in i arbetslivet via tillverkningsindustrin eller transportbranschen. Servicenäringar har blivit en allt viktigare väg under den studerade tiden, enligt IFAU.

Men en fast etablering på arbetsmarknaden tar längre tid. Fem år efter uppehållstillståndet har varannan etablerat sig, i betydelsen att de har hälften av medianinkomsten hos en 45-åring. Efter femton år har fyra av fem etablerat sig. Men fortfarande är sysselsättningsgraden och arbetsinkomsterna betydligt lägre än de inrikes födda.

”Etableringstakten är förvånande stabil. På lite längre sikt ser vi inga tydliga spår av konjunkturen och antalet personer som kommit ett visst år. Med tanke på det nuvarande läget då många är på väg in kan stabiliteten kanske tolkas positivt, men nivåerna är relativt låga. För många tar det lång tid att komma in på den svenska arbetsmarknaden”, skriver Anders Forslund, en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!