Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVPeter Nordebo6 kommentarer

Livssituation efter nekad sjukpenning utreds

Regeringen uppdrar till Försäkringskassan att kartlägga och analysera sysselsättning och försörjning bland de personer som nekas sjukpenning mellan dag 180 och 380 i rehabiliteringskedjan.

Försäkringskassan ska undersöka i vilken utsträckning kvinnor och män förvärvsarbetar efter att de nekats sjukpenning. I uppdraget ingår också att kartlägga om de berörda återvänder till samma yrke eller bransch som de var verksamma i före sjukskrivningen. Myndigheten ska också studera i vilken utsträckning de som har nekats sjukpenning får ersättning från socialförsäkringen eller  arbetslöshetsförsäkringen, får ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, eller om de har annan försörjning.

Enligt regeringen behövs det djupare kunskap om försörjningssituationen för de personer som nekas sjukpenning. Det behövs även kunskap om vilka kvinnor respektive män som återgår i arbete samt om de som återgår i arbete återvänder till sin tidigare anställning alternativt byter arbetsuppgifter eller arbetsgivare, skriver regeringen i uppdraget.

Försäkringskassan ska redovisa sitt uppdrag senast i oktober i år.

Försäkringskassan har i dag blivit så gott som synonymt med försäkringsbedrägeri - liksom många andra myndigheter i New Public Managements kölvatten först och främst kommit att representera bedrägeri och organiserad brottslighet.

-Se till att tillsätta en oberoende utredare!
Trist att se att FK fick uppdraget. Det är ocksåledsamt att man inte skriver att det alltså är fortfarande sjuka som är de drabbade. Ingen som inte har haft intyg på sjukdom/skada har ju sökt ersättning. Men bra att det äntligen räknas ... innan detta så har sådana fortfarande sjuka gömts undan bland annat som arbetssökande på AF.. De har helt enkelt inte funnits i statistiken som sjuka längre. Trots att de har intyg. FK borde läsa IFAU utredning 2016:6, i ämnet ..
Är det inte bättre att börja med att utreda hur de nya reglerna i sjukförsäkringen har slagit mot de sjuka. Vilka blir utredda? Hur går utredningen till? Vilka är egentligen så arbetsföra som FK anser? Varför har regeringen bara stirrat sig blind på höga sjukskrivningssiffror istället för att utreda ORSAKEN till de höga siffrorna? Det är vad jag, som själv är drabbad av förlorad sjukpenning, anser!
Det måste vara en oberoende utredning som också studerar vad som händer individen efter tex, 3 mån, 1år, 2 år för att se de långsiktiga effekterna
Varför inte tillsätta en oberoende utredare. Om de utreder själva blir resultatet naturligtvis till deras fördel. Vi har ju sett hur det gick för dem som visade på att
cheferna begick brott. De fick inga tjänster. Med denna vetskap anser jag att interna utredare bara kostar onödiga skattepengar. Se på FN de utredde pedofilsoldaterna själva Resultatet blev att förövarna fick fria och offren ingen
hjälp.
Att begära att FK utreder detta betyder bara att vi inte får de fakta som är värdefull.
Borde inte Försäkringskassan också utreda om hälsotillståndet förändras för de individer som nekas sjukpenning?