Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarer

Livssituation efter nekad sjukpenning utreds

Regeringen uppdrar till Försäkringskassan att kartlägga och analysera sysselsättning och försörjning bland de personer som nekas sjukpenning mellan dag 180 och 380 i rehabiliteringskedjan.

Försäkringskassan ska undersöka i vilken utsträckning kvinnor och män förvärvsarbetar efter att de nekats sjukpenning. I uppdraget ingår också att kartlägga om de berörda återvänder till samma yrke eller bransch som de var verksamma i före sjukskrivningen. Myndigheten ska också studera i vilken utsträckning de som har nekats sjukpenning får ersättning från socialförsäkringen eller  arbetslöshetsförsäkringen, får ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, eller om de har annan försörjning.

Enligt regeringen behövs det djupare kunskap om försörjningssituationen för de personer som nekas sjukpenning. Det behövs även kunskap om vilka kvinnor respektive män som återgår i arbete samt om de som återgår i arbete återvänder till sin tidigare anställning alternativt byter arbetsuppgifter eller arbetsgivare, skriver regeringen i uppdraget.

Försäkringskassan ska redovisa sitt uppdrag senast i oktober i år.

Borde inte Försäkringskassan också utreda om hälsotillståndet förändras för de individer som nekas sjukpenning?