Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVEmmeli NilssonTyck till!

LO föreslår lägre löner för nyanlända

I ett utspel på måndagen föreslog LO tillfälliga löneavtal för nyanlända med kort utbildning och liten arbetslivserfarenhet. Lönekostnaderna kommer att behöva avvika från befintliga avtal, enligt LO. Samtidigt gick regeringen ut med att nyanländas rätt till etableringsplan tas bort.

LO konstaterar i en ny rapport att det finns stora skillnader i arbetslöshet mellan personer med respektive utan utbildning, och att problematiken har ställts på sin spets av det kraftigt ökade antalet nyanlända. En tillfällig ökning av antalet personer med svaga kunskaper och färdigheter hanteras bäst genom tillfälliga avtal, skriver LO i rapporten.

Modellen som LO föreslår – utbildningsjobb – innebär att den anställda har ett vanligt arbete och samtidigt genomför reguljär utbildning utanför arbetsplatsen. Det skiljer sig från dagens yrkesintroduktionsavtal där arbetsgivaren ska erbjuda utbildning.

För att sådana avtal ska vara intressanta för arbetsgivaren kommer lönekostnaderna behöva avvika från befintliga avtal, anser LO. Hur stora avvikelserna ska vara är en fråga för arbetsmarknadens parter, förklarade LOs ordförande Karl Petter Thorwaldsson på en presskonferens under måndagsförmiddagen. Tanken är att den lägre lönenivån bara ska gälla tills arbetstagarna har uppnått samma nivå av kompetens som andra i branschen.

– Det ser olika ut mellan olika branscher och det är viktigt med branschanpassningar. Men jag skulle gissa att det tar två till tre år innan man konkurrerar om jobb på lika villkor som andra.

Systemet är enligt Karl Petter Thorwaldsson tänkt att gälla under en begränsad tid.

– Detta är ju ett undantag från de regler som gäller i dag på svensk arbetsmarknad. Jag skulle tro att det tar minst fem år innan den här puckeln är avbetad.

LOs förslag gäller personer mellan 25 och 45 år som har grundskoleutbildning men inte gymnasieutbildning. För att LO ska vara beredd att ingå avtal om utbildningsjobb kräver man att staten säkerställer obligatorisk grundskola för yngre nyanlända. Parterna behöver också få större inflytande över arbetsmarknadssubventioner, enligt LO.

Svenskt näringsliv välkomnade genast utspelet på sin hemsida, under rubriken ”LO ger upp”.  I praktiken är förslaget samma sak som utvidgade yrkesintroduktionsanställningar vilket redan diskuteras, anser arbetsgivarorganisationen, som tycker att även personer utan grundskoleutbildning bör inkluderas i satsningen.

Några minuter efter att LO avslutat sin presskonferens höll arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presskonferens. Hon beskrev LOs förslag som ”en intressant öppning”.

– Jag är framför allt positiv till att LO är beredd att se att det här är en exceptionell situation, och att man då är beredd att göra avsteg från vanliga kollektivavtal.

Det huvudsakliga skälet till den senare presskonferensen var dock att presentera ett förslag till nya regler för nyanländas etablering. Regeringen vill ta bort rätten till en etableringsplan för nyanlända.

– Den nuvarande lagstiftningen om etableringsuppdraget är i grunden bra. Men det är för få som går vidare till jobb eller studier. Det är svårt att ställa tydliga krav på individen, sa Ylva Johansson.

Det är ett problem att nyanlända har för litet innehåll i sina etableringsplaner, samtidigt som det inte går att göra ändringar eller ställa högre krav, enligt Ylva Johansson. I det nya regelverket som föreslås träda i kraft 1 januari 2018 så ska nyanlända i stället anvisas till arbetsmarknadspolitiska program. Möjligheten till sanktioner ska bli densamma som för övriga arbetssökande.

Förslaget är också tänkt att minska administrationen för Arbetsförmedlingen, och för att få mer ändamålsenlig ansvarsfördelning bör Försäkringskassan ta över handläggningen av etableringsersättningen, anser regeringen.

Bli den första att tycka till!