Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

LO-TCO rättsskydd kritiserar Försäkringskassan

Försäkringskassan har hittat på egna interna regler för att undvika att bevilja människor sjukpenning. Det hävdar förbundsjuristen Tom Aspengren vid LO-TCO rättsskydd i en debattartikel.

Enligt socialminister Annika Strandhäll, S, är anledningen till att sjukpenning oftare avslås att Försäkringskassan fått mer resurser och genomför fler prövningar, skriver Tom Aspengren i Svenska Dagbladet. Det är inte sant, anser han. Reglerna som bestämmer rätten till sjukpenning har egentligen inte förändrats i någon större utsträckning. Däremot har Försäkringskassan skapat egna regler, som inte bygger på lag, förordning eller föreskrifter, skriver Tom Aspengren:

”Försäkringskassan begränsar sin prövning av ett sjukpenningärende till att omfatta enbart sjukintyg. Annan bevisning tillmäts lågt bevisvärde. Försäkringskassan har begränsat den fria bevisprövningen som normalt gäller i svensk rättsordning för att effektivisera handläggningen. Dessutom har Försäkringskassan, utan lagstöd, bestämt vad ett intyg ska innehålla.”

Enligt Försäkringskassan ska läkaren skriva ett sjukintyg på ett särskilt sätt för att intyget ska godtas. Skriver inte läkaren exakt det som Försäkringskassan vill så nekas den sjuke sjukpenning redan på den grunden att det, enligt Försäkringskassan, står fel saker i intyget, hävdar Tom Aspengren.

”Det spelar ingen roll hur nedsatt den försäkrade arbetsförmågan är på grund av sjukdom. Försäkringskassan ställer alltså krav som läkaren egentligen inte behöver följa eller inte kan uppfylla på grund av tids- eller kompetensbrist. Resultatet blir att den sjuke kommer i kläm”, menar han.

Annika Strandhäll har säkert rätt i att fler ärenden prövas och att det finns mera resurser, skriver Tom Aspengren. Men det ökade antalet avslag beror på regeringens krav på Försäkringskassan att minska sjukskrivningstalen, Försäkringskassans styrning av sjukintygen och Försäkringskassans märkliga tolkning av befintlig praxis och motivuttalanden, hävdar han:

”När Försäkringskassan hävdar att de följer gällande rätt så är det missvisande. Försäkringskassan följer möjligtvis sina egna interna regler. Ytterst är det Försäkringskassans ledning som bär ansvaret för den hårda tillämpningen. Min uppfattning är att en ordentlig genomlysning av Försäkringskassans verksamhet är nödvändig.”

Bli den första att tycka till!