Annons:
Örnsköldsviks flygplats styrs redan från flygtrafikcentralen i Sundsvall. Nu vill Luftfartsverket öppna en central i Stockholm och samtidigt stänga fem flyg­ledartorn.Bild:LFV
Luftfartsverket
Nyhet
AVSusanne Eriksson6 kommentarer

Luftfartsverket ska flytta jobb till Stockholm

Samma dag som landsbygdskommittén föreslog att 10 000 statliga jobb skulle flyttas från Stockholm tog Luftfartsverkets styrelse ett inriktningsbeslut i motsatt riktning. Beslutet innebär att flygtrafiken vid fem flygplatser ska fjärrstyras och 50 flyg­ledartjänster flyttas till Stockholm. ST inom flygledningen kritiserar planerna.
Daniel Vestling, ledamot i STs avdelningsstyrelse.Bild:Karl Melander

Den 4 januari fattade Luftfartsverkets styrelse ett inriktningsbeslut om att stänga fem flygledartorn och sköta flygledningen på dessa flygplatser från Stockholm. Omkring 50 medarbetare i Kiruna, Östersund, Umeå, Visby och Malmö berörs.

Beslutet klubbades trots protester från de fackliga organisationerna, som anser att de underlag som tagits fram inte är tillräckligt säkra för att uttala sig om en framtida kostnadsminskning för verksamheten.

– De femtio som berörs är upprörda så klart. Det är inte kul att bli av med jobbet eller flytta. De delar inte bilden att det skulle bli bättre med det här förslaget, säger Daniel Vestling, ledamot i STs avdelningsstyrelse.

Rent tekniskt ska fjärrstyrningen ge en flygledare möjlighet att genom skärmar och datorer ansvara för två flygplatser samtidigt.

Hittills är det bara Örnsköldsviks flygplats, med omkring 4 000 ankoms­ter och avgångar per år, som fjärrstyrts med kameror.

Inriktningsbeslutet innebär att ytter­ligare 100 000 ankomster och avgångar ska flygledas med fjärrstyrning.

ST har tagit hjälp av en löntagar­konsult för att granska beräkningarna.

– LFV tror på samordningsvinster med att centralisera. Vi och löntagar­konsulten ser i stället att osäkerhetsfaktorerna är många och befarar att verksamheten fördyras. Vi tycker att man ska testa mer innan, annars riskerar man ju att bli bakbunden av tekniken. Med ett fjärrstyrt system blir vi också helt beroende av att tek­niken fungerar, säger Daniel Vestling.

Luftfartsverkets generaldirektör Olle Sundin vill inte kommentera styrelsens underlag med hänvisning till att det är sekretessbelagt. Apropå landsbygdskommitténs förslag om omloka­lisering av jobb från Stockholm säger han att Luftfartsverket, som är ett affärs­verk, agerar utifrån andra krav än andra statliga myndigheter.

– Vi är underställda marknadsvillkor. Vi har haft svårt att hitta besparingar, men vår målbild är att den här lösningen ska bli billigare mot kund.

Han säger sig samtidigt ha stor förståelse för hur de berörda medarbetarna känner.

– Alla kommer att erbjudas jobb i Stockholm, men jag har respekt för att det inte är så lätt att flytta.

Tekniken och sytemtänkandet är inte moget än, man borde bromsa och få mer erfarenhet. Vem äger infrastrukturen sen, hur kan en annan aktör som vinner torntjänster komma in i lokalerna? Stängs dessa flygplatser för ACR, DFS, NATS och andra? Rykten säger att systemet drabbats av hacking/överbelastningsattacker, inget som media fått veta?
Systemet är idag godkänd på Örnsköldsviks flygplats av TS bl.a. pga "dubbla förbindelser". Men om det ena förbindelsen bryts, vilken den hitintills har gjort två gånger på Ö-vik så används den andra till att "kontrollerat" stänga ner flygplatsen och sedan får man invänta att tekniken är lagad innan man kör igen. De två stängningar som varit hitintills på Örnsköldsviks flygplats har inte uppmärksammats särkskilt i media eftersom påverkan varit ringa, eftersom det endast påverkade några enstaka flyg som fick landa på Umeå istället. Men konsekvenser om det hände imorgon på t.ex. Malmö-Sturup och det blir någon eller några timmars stängning riskerar att kosta flygbolaget stora belopp... Långt mycket mer än man tror sig kunna "spara" på detta digitala system. Trots detta, så menar LFV på att "vi gör detta för branschen".
Vad händer när strömmen går eller när LFV nätverk slutar fungera?
Mycket tråkigt för oss i Skåne men vi har tack och lov alternativ. T.ex. kan vi fortsättningsvis flyga från Köpenhamn. De kommer aldrig att hitta på en något så här märkligt. Värre för de som bor på Gotland. Tack och adjö Sturup kommer vi som tror på god service och riktig hög säkerhet inom flygledningen att säga.
Hela processen är väldigt forcerad och ledningen framstår som fartblind. Samrådsprocessen med Försvarsmakten, om att lägga ner flygtrafikledningen på Gotland och flytta alla flygledare till Arlanda, är INTE färdig. Långt ifrån...
Ny teknik är inte alltid bra teknik... Osunda kopplingar mellan LFV, SAAB och nya poster i nya bolag...
Vem bedömer projektets duglighet... Beroendeställningar...