Annons:
Politiska angrepp
Fördjupning
AVAnn DahlinMattias Lahti DavidssonTyck till!

Måltavla: de statligt anställda

Sönderskurna däck, hatiskt klotter och attacker mot anställdas hem. Statliga myndig­heter drabbades förra året av flera angrepp med politiska motiv. Polisen rustar nu för en ökad risk för hot och våld under valåret 2014.

Natten mot tisdagen den 5 november kastades två stenar mot fönstren på Arbetsförmedlingen i Tanumshede. Städerskan som brukar städa lokalerna på morgnarna satt kvar i sin bil när arbets­förmedlaren och ST-medlemmen Billy Jönsson kom till jobbet.

– Hon pekade på fönsterrutorna som var inslagna. Larmet hade inte gått så jag larmade av och gick runt i lokalerna och såg att det var tomt. På golvet såg jag en sten som hade gått igenom en av rutorna. Då backade jag ut och ringde chefen, säger Billy Jönsson.

Chefen heter Catarina Sjöstrand. Hon satt i bilen på väg till Kungshamn när Billy Jönsson ringde.

– Jag ringde polisen och styrde om till Tanumshede, säger hon.

Vid det här laget stod det klart att skadegörelsen var planerad. Någon hade skickat ett mejl till Arbetsförmed­lingen:

»Hej Arbetsförmedlingen och Försäk­ringskassan. Vi i Antifascistisk aktion (AFA) Fyrbodal tar på oss vandaliseringen av era lokaler i Tanumshede. Denna gången krossades bara lite fönster, men ni och era andra lokaler inom vårt verksamhetsområde kan vänta sig fler besök från oss.«

Personalen fick ett bra stöd av myndighetens kommunikationsavdelning och säkerhetsavdelning, och polisen körde runt området för att markera sin närvaro, berättar Catarina Sjöstrand. De anställda fick också utrymme att bearbeta det inträffade sinsemellan.

– Vi pratade väldigt mycket. Det var lugna samtal. Vi tog hand om varandra, säger Catarina Sjöstrand.

Afa Fyrbodal förklarade i sitt mejl varför de hade slagit sönder fönstren. »Er verksamhet är totalt arbetar­fientlig. Era metoder sätter folk i ett kontrollsystem som endast gynnar arbets­köpare. Ni tvingar arbetslösa till att söka alla jobb som finns utan hänsyn till deras egna önskningar.«

Tillvaron på Arbetsförmedlingen i Tanumshede har återgått till det normala för de åtta anställda. Publikt sitter med vid en morgonfika. De flesta förser sig med kaffe och fikabröd, men det är bara Billy Jönsson och Andreas Blomquist som vill prata mer utförligt om händelsen. Ann Beyer, ST-medlem och arbetsplatsombud, säger att det är för att kollegerna har lagt händelsen bakom sig.

– Vi betraktar det som en engångshändelse. I mötet med kunderna känner vi att vi har deras stöd. Det finns flera som blivit förbannade för vår skull när de fick höra talas om skadegörelsen, säger Ann Beyer.

Billy Jönsson instämmer.

– Vi känner oss trygga med att vi har majoriteten med oss i vårt uppdrag, säger han.

Det finns ingen aktuell samlad statistik över hur vanligt det är med politiskt motiverade angrepp på myndigheter. Inte heller på myndighetsnivå görs någon särredovisning av sådana brott. Arbetsförmedlingens säkerhetschef Joel Isensköld säger att det kan vara svårt att avgöra motivet bakom en anonym aktion.

– Först på sistone har vi haft några tydliga sådana företeelser, tydligast i Skåne.

I november förra året drabbades två chefer på Arbetsförmedlingen i Skåne av angrepp i sina hem. Förövaren eller förövarna kastade flaskor med ammoniak eller ammoniakblandning mot husen.

– Det här är en allvarlig stegring, tidi­gare angrepp har varit mot våra arbetslokaler, säger Joel Isensköld. Det är också allvarligt att vi har en avsändare som tagit på sig ett sådant angrepp.

Avsändaren kallar sig Autonoma Arbetare Skåne. På sajten Motkraft skriver gruppen att »direkta angrepp på chefer, politiker och kapitalister är den bäst lämpade metoden utifrån dagens situation«. Gruppen tog också på sig ansvaret för en attack i oktober mot Arbetsförmedlingen i Malmö, då man kastade färgbomber och klottrade »Döda handläggare« på fasaden.

Polisen lade ned utredningen om klottret efter kort tid. Vittnen saknades, och det gick inte att få fram något i den tekniska undersökningen.

Samma problem finns i brottsutredningar om skadegörelse som drabbar Migrationsverket, enligt verkets säker­hetschef Monica Karum Bergvall. Förra året polisanmälde Migrations­verket 25–30 fall av skadegörelse av typen klotter, sönderskurna bildäck och krossade fönster.

– Vi har ingen uppgift om att man kommit någon vart i något av fallen. De kommer oftast på natten, är snabba och har gett sig av när polisen kommer. Det kanske inte är så lätt att utreda om de inte ger några tydliga avtryck, vilket de inte gör alla gånger.

Utredningarna om angreppen mot de två cheferna på Arbetsförmedlingen pågår fortfarande. Men Kjell Westerberg vid Malmöpolisen, som utreder det ena fallet, har inte så stora förhoppningar. Den tekniska undersökningen har inte fört utredningen framåt, och i övrigt finns inte mycket att gå på, säger han till Publikt.

Helena Perlerot, STs avdelnings­ordförande vid Arbetsförmedlingen, tycker att det är oroväckande att det är så svårt att hitta de skyldiga.

– Det här var en händelse som skakade om. Naturligtvis börjar man tänka på vad som kan hända nästa gång.

Även i Tanumshede fortsätter utredningen. Polisen är förtegen, men säger att det inträffat flera händelser som kan ha samband med varandra. Samma natt som Arbetsförmedlingen angreps exploderade en sprängladdning på en bil i Uddevalla. Bilen tillhör en företrädare för Sverigedemokraterna.

I likhet med Joel Isensköld bedömer Migrationsverkets säkerhetschef Monica Karum Bergvall att angreppen blivit grövre på senare tid.

– Antalet polisanmälningar där man kan anta att brotten har en politisk koppling ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Men skadegörelsen är mer omfattande nu – om man krossar fönster krossar man många fönster.

Hon understryker att det inte har före­kommit politiskt motiverade hot eller våldshandlingar direkt mot Migrationsverkets personal.

– Jag skulle tro att skadegörelsen mer är riktad mot vårt uppdrag. Men det är klart att det inte är roligt att komma till jobbet och se att arbetsplatsen är vanda­liserad. Speciellt om det sker gång på gång och ingen grips för det.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson har nyligen skrivit till Polisen och Säkerhetspolisen, Säpo, och begärt »kraftigt ökade insatser« för att skydda myndigheten. Det är inte bara fråga om de anställdas arbetsmiljö och säker­het, skriver han. Det finns också en risk att rädsla för trakasserier påverkar tjänste­utövningen, vilket innebär ett hot mot demokratin.

Vilka polisiära insatser som behövs vill han inte uttala sig om.

– Vi vill att attackerna ska prioriteras högre. Migrationsverket ska inte vara ett klotterplank. Men det är inte min sak att klura ut hur de ska lösa prob­lemet.

För egen del undersöker Migrationsverket möjligheterna att kameraövervaka arbetslokalerna.

Enligt en analys som Säpo och Brottsförebyggande rådet gjorde 2009 begås de flesta politiskt motiverade brott av extremgrupper på vänster- och högerkanten. På högersidan rör det sig om vit makt-grupper som Svenska motståndsrörelsen och Folkfronten. På andra kanten finns de »autonoma«, exempelvis Antifascistisk aktion, Afa, och Revolutionära fronten.

Rapportförfattarna bedömer att det framför allt är de autonoma som har myndigheter som måltavla, men att vit makt-grupper sporadiskt kan angripa samhällsföreträdare.

Den nazistiska organisationen Nor­disk ungdom genomförde i vintras en aktion mot Arbetsförmedlingens planer på att öppna ett kontor i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. De spärrade av tolv av Arbetsförmedlingens kontor med kedjor och avspärrningsband och sprejade på väggarna: »Stängt pga flytt till Etiopien«. På sin hemsida deklarerade de att »vill inte Arbetsförmedlingen fullfölja sitt uppdrag att förmedla arbeten till svenska ungdomar så kan de lika gärna stänga ner och sluta håna oss«.

På Migrationsverket tolkar man sprejade budskap som »no border« och »era avslag dödar« som verk av autonoma grupper på vänsterkanten.

– Vi kan se av det som skrivs att det är samma grupper som kommer tillbaka, säger Monica Karum Bergvall. Ibland sker det samordnat på flera orter samtidigt.

Även djurrättsaktivister har genom­fört aktioner mot myndigheter. På Umeå universitet har fönster krossats på laboratorier där man använt försöks­djur, och labbanställdas bostäder blev nedklottrade med hotfulla budskap för några år sedan. Fort­farande råder skärpt säkerhet för dem som arbetar på djurlabb. Personalen är inte sökbar på samma sätt som andra vid universitetet, och anställda har fått larm i hemmen och patrullering av väktare.

– Det är viktigt att kunna ge en extra trygghet, anser universitetsdirektören Per Ragnarsson.

Även Migrationsverket vidtar åtgärder för att höja säkerheten. Exempelvis har en rutin att kontrollera däcken innan man ger sig ut i bil införts.

Myndigheterna har generellt blivit betydligt bättre på säkerhet, anser Lars Korsellpå Brottsförebyggande rådet.

– Chefer och medarbetare utbildas, den fysiska säkerheten har blivit bättre och man har incidentrapporteringssystem. Den typen av åtgärder fungerar mot alla slags hot och våld, även det från politiska extremister.

Säpo har regelbundna träffar med myndigheternas säkerhetsansvariga och informerar om det aktuella läget och ger råd, berättar Ahn-Za Hagström, analytiker vid Säpo.

En annan aktör är det statliga Partsrådet, där fack och arbetsgivare samverkar och har arbe­tet mot hot och våld som en prioriterad fråga.

Agneta Blom, docent i statskunskap vid Örebro universitet, bedömer att vissa myndigheter har kommit längre än andra.

– På arbetsplatser där man är utsatt har man inget annat val än att bli duktig på säkerhet. Det många saknar är dock kompetens om den autonoma vänstern och i vilka sammanhang den kan utgöra ett hot.

Agneta Blom har varit huvudsekreterare i två statliga utredningar om våld med politiska motiv. På hennes egen arbets­plats förekommer också diskussioner om vad man kan och bör göra för att förebygga hot och våld med politiska förtecken.

– Det är inget orealistiskt scenario, universiteten är en miljö med många unga människor. Vi behöver vara obser­vanta på olika signaler, till exempel om personer uttalar intresse för poli­tiskt motiverat våld.

Det är tillåtet att ha radikala åsikter, understryker hon. Men om det börjar kännas hotfullt ska man ta den känslan på allvar. Och många gånger kan det fungera att ta kontakt, konfrontera personen med vad man uppfattat och ha en dialog.

– En del kan kanalisera sin frustration genom att bli lyssnade på.

Säpo och polisen räknar med ökade risker för hot och våld i samband med EU-parlamentsvalet i maj och de natio­nella valen i september. Framför allt handlar det om risker för angrepp på folkvalda politiker, men också myndigheter kan drabbas, säger Ahn-Za Hagström på Säpo.

– Under valår blir både de folkvalda och de politiska sakfrågorna mer framträdande. Olika intressen ställs mot varandra, och då kan enskilda myndigheter hamna i fokus.

Polisen rustar sin organisation för detta och gör kontinuerliga riskanalyser under året. Håkan Jarborg Eriksson är ansvarig för Skånepolisens speciella insatser för ordning och trygghet under 2014. Ett led i hans arbete är att försöka skapa en dialog med extrema grupperingar.

– Det gäller även dem som har begått dåd, som Afa och vit makt-grupper. Vi kan inte döma dem kollektivt för tidigare händelser. Och även de som vill störta samhället har en grundlagsskyddad rätt att uttrycka de åsikterna. Om de vill göra något legalt kan vi absolut ha en dialog.

Arbetsförmedlaren Andreas Blomquist i Tanumshede funderar över om stenkastarna vet särskilt mycket om Arbetsförmedlingens arbetssätt.

I sitt mejl i samband med aktionen mot Arbetsförmedlingen skriver Afa Fyrbodal: »Vi ber er att sätta er upp emot systemet som ni följer. Ni vet lika väl som vi att era metoder är inhumana.«

– Mejlet uttrycker en besvikelse, men det är inte särskilt specifikt, säger Anders Blomquist.

Hans kollega Billy Jönsson säger att han privat ofta får höra både att Arbetsförmedlingen är alltför hård mot de arbetslösa och att myndigheten ställer för lite krav. Oavsett vad man tycker måste Arbetsförmedlingens roll debatteras och förändringar hanteras demokratiskt, reso­nerar han.

Deras chef Catarina Sjöstrand ställer sig frågande till hur någon kan tro att det är möjligt att med skadegörelse och hotelser förändra statsförvaltningen.

– Vårt uppdrag är att matcha arbetssökande mot lediga jobb och Arbetsförmedlingen är en politiskt styrd verksamhet. Alla får ha sina åsikter, men att med hot och skadegörelse försöka tvinga igenom sina åsikter är inte okej. Det här är ju vår arbetsplats.

Via en mejladress lyckas Publikt få kontakt med någon som benämner sig själv som »mailansvarig« hos Afa Fyrbodal. Med brasklappen att personen bara talar för sig själv, blir svaret att »lagar begränsar inte våra arbets­metoder«.

Mejlets författare skriver vidare att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen saknar existensberättigande så länge det påstås att »sjuka ska jobba« och »arbetslösa ska tvingas genomlida ständiga kontrollåtgärder som att söka ett visst antal jobb«.

»Om vi lyckas hålla Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan stängd i en dag så känner jag att vi har uppnått något«, skriver personen.

De våldsamma aktivisterna kartlagda

Polishögskolans rektor Doris Högne Rydheim har i en ny rapport ringat in vad som utmärker aktivisterna inom den våldsamma politiska extremismen. När det gäller höger- och vänsterextrema grupper bekräftar hon bilden i en analys från Säpo och Brottsförebyggande rådet 2009.

  • Den typiske aktivisten som är beredd att begå brott är en man i de övre tonåren. Han är engagerad i antingen en vit makt­organisation eller en autonom grupp på vänsterkanten.
  • Långt ifrån alla aktivister begår politiskt motiverade brott. Men de som gör det är också ofta dömda för flera andra brott.
  • Brotten begås mestadels av små grupper utan central samordning. Vit makt-aktivisters våld drabbar i stor utsträckning autonoma aktivister och vice versa. De autonoma genomför oftare aktioner mot myndigheter, politiker och företag.
  • Det är ett större och mer stigmatiserande steg att gå med i en vit makt-grupp. De autonoma gruppernas åsikter står närmare etablerade uppfatt­ningar om exempelvis mång­kultur, jämställdhet, miljöfrågor och djurskydd.
  • Motiven för att gå med varierar: ett starkt ideologiskt engagemang, sökande efter spänning eller önskan att få tillhöra en grupp. Extrema uppfattningar hos föräldrarna kan sänka tröskeln för att gå med i en våldsam gruppering.
     

Källa: Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser, Ds 2014:4

  

Bli den första att tycka till!
ArbetsmiljöNyhetMånga skyddsombud hindras av arbetsgivaren från att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Tio procent av de skyddsombud som svarat på en enkät från LO uppger att de rentav motarbetas.
OmlokaliseringNyhetSvenska Institutet ska lägga ned sitt kontor på Gotland. Det har myndighetens generaldirektör Annika Rembe beslutat. Alla fast anställda kommer att erbjudas fortsatt anställning i Stockholm.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket kommer att fatta fler beslut i asylärenden i år än någonsin. Enligt prognosen kommer 108 000 ärenden att avgöras 2016, vilket är 50 000 fler än under året innan.
OmorganisationerFördjupningOmorganisationer och förändrat arbetssätt innebär en press på medarbetare och chefer. På Centrala studiestödsnämnden, CSN, har vardagen skakats om av ständiga förändringar de senaste åren. En del gillar läget, men många är frustrerade och sjuktalet har rakat i höjden. »Varje enskild förändring kanske inte är dålig i sig, men det är för mycket« säger Bodil Lindqvist som arbetar på CSN i Umeå.
PolisenNyhetPolischefen i Västmanland som i vittnens närvaro hotat en underställd chef för att hon låtit sig intervjuas i SVT anmäler sig själv till internutredningen. Regionpolischef Carin Götblad välkomnar beslutet.
e-hälsomyndighetenNyhetE-hälsomyndigheten behöver nyrekrytera ett stort antal medarbetare i samband med omlokaliseringen till Kalmar. Myndighetens generaldirektör Torsten Håkansta är en av dem som inte flyttar med.
PolisenNyhet”Har du pratat om det här i media är du död”. Det hotet fick polischefen i Sala, Agneta Kumlien, ta emot av sin chef enligt flera vittnen. Hotet är dessutom ett flagrant brott mot meddelarfriheten.
MSBNyhetRäddningsskolan Sandö i Ångermanland kommer att drivas vidare. Därmed räddas ett hundratal jobb inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver lokala medier.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan fick rätt i striden om myndighetens filmade webbmöten. Thomas Åding vice ordförande för ST inom Försäkringskassan är besviken. ”Oron kvarstår ju för de anställda”, säger han till Publikt.
MigrationsverketNyhetArbetsmiljöverket kräver nu att Migrationsverket förklarar varför allt färre incidenter där personalen utsatts för hot och våld rapporteras vidare.
SäkerhetNyhetFlera viktiga myndigheters webbplatser låg nere under fredagen efter överbelastningsattacker. I Sverige drabbades bland annat regeringen.se och krisinformation.se, uppger SVT.
MIGRATIONSVERKETNyhetRelationerna mellan facket och ledningen på Migrationsverket har förbättrats sedan Mikael Ribbenvik blev tf generaldirektör i september. Särskilt populärt är beslutet att avskaffa den integrerade kundtjänsten som stal tid från medarbetarnas ordinarie arbetsuppgifter.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har startat ett pilotprojekt som syftar till att förenkla överföring av information mellan myndigheternas administrativa system. Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som deltar i pilotprojektet.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan fick rätt i striden med Datainspektionen, DI, om myndighetens filmade webbmöten. Enligt förvaltningsrätten är kameraövervakningslagen inte tillämplig i fallet.
EUNyhetDen belgiska regionen Vallonien fortsätter att blockera det framförhandlade frihandelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada. Ministerrådets ordförande Donald Tusk tvivlar på frihandelns framtid.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket anställda utsätts för allt mer hot och våld. Samtidigt skickas allt färre incidenter vidare till Arbetsmiljöverket. STs avdelningsordförande Sanna Norblad säger att hon ser mycket allvarligt på statistiken. "Det är flera allvarliga incidenter. Vi kommer att ta upp detta", säger hon till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ge Kriminalvården större ansvar för transporter av frihetsberövade personer. Syftet är att skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan Polisens och Kriminalvårdens uppgifter.
EUNyhetDet framförhandlade frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, tycks vara på väg att stupa på mållinjen. Den belgiska regionen Vallonien blockerar Belgien från att underteckna avtalet.
AvtalsrörelsenNyhetLO har i dag, onsdag, klubbat ett ja till att samordna nästa års avtalsrörelse, rapporterar Ekot. Förra året sprack samordningen och de flesta av de fjorton LO-förbunden förhandlade var och ett för sig.
MigrationsdomstolarNyhetMigrationsdomstolarna ska ges möjlighet att ta hjälp av andra förvaltningsrätter för att beta av de många migrationsmål som väntar på avgörande. Regeringen föreslår en tillfällig reglering.
Mänskliga rättigheterNyhetRegeringen vill inrätta ett nytt nationellt institut med riksdagen som huvudman för att stärka de mänskliga rättigheterna.
ArbetsmiljöNyhetDe flesta myndigheter har ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete. Däremot kan uppföljningen av de åtgärder som vidtas bli bättre. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
Whistleblowers in the EU
ÖppenhetNyhet44 olika aktörer presenterade på måndagen ett gemensamt upprop till stöd för visselblåsare i hela EU. Bakom uppropet står bland andra PSI, den internationella organisationen för fackförbund inom offentlig sektor.
ArbetsförmedlingenNyhetVisserligen har det blivit färre sysselsättningsplatser hos sociala företag, men samtidigt kan Arbetsförmedlingen erbjuda en bredare uppsättning stöd. Det skriver Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg som svar på kritiken från ett trettiotal idéburna organisationer.
Statens institutionsstyrelseNyhetSiS måste satsa på vidareutbildning och nya karriärmöjligheter för att locka fler att söka sig till jobb inom myndigheten. Samtidigt måste staten öka anslagen till SiS, anser ST inom SiS i en debattartikel.
HögskolanNyhetFler kvinnor studerar till yrken som traditionellt ses som manliga. Motsvarande strömningar mot traditionellt sett kvinnliga yrken ses inte bland män, konstaterar Universitetskanslersämbetet. Rapporten visar också att det är svårare för kvinnor än för män att göra karriär inom högskolan.
RättsväsendeNyhetRegeringen har gett fyra myndigheter särskilda uppdrag kring våldsbejakande extremism. Det berör Kriminalvården, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse, SiS.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens snabbspår för yrken inom hälso- och sjukvård samt lärare rullar på som tänkt. Däremot återstår mycket för att få fart på yrken som målare, styckare och socionomer.
RiksrevisionenNyhet”Förändringsarbetet drevs för hårt, utan hänsyn till medarbetare och befintlig verksamhet”. Det skriver Hans-Gunnar Axberger som haft Riksrevisionens uppdrag att utreda myndighetens förändringsarbete.
HÖGSKOLANNyhetRegeringen har beslutat att Borlänge ska finnas kvar som campusort för Högskolan Dalarna, vid sidan av Falun. Det sker genom en ändring i lärosätets regleringsbrev. Anmärkningsvärt och synnerligen bekymmersamt, kommenterar högskolans ledning.
TRAFIKVERKETNyhetData om flera hundra medarbetares syn och hörsel är digitalt tillgängliga för i princip alla anställda på Trafikverket Färjerederiet. Nu slår Datainspektionen fast att myndigheten måste begränsa åtkomsten.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, sänker kraven på de personer som anställs som behandlingsassistenter. Svårigheterna att rekrytera hotar möjligheterna att skapa nya platser, enligt myndigheten.
ArbetsmiljöverketNyhetPå två år har antalet arbetsplatsinspektioner minskat med en tredjedel. Nu får Arbetsmiljöverket kritik från Riksrevisionen. "Färre inspektioner betyder inte automatiskt mindre inspektion", försvarar sig Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, som tycker att verkligheten är för komplex för att ”räkna pinnar”.
LedarskapNyhetOroväckande många myndighetschefer har inte hållit måttet, enligt regeringen. En anledning tros vara brist på erfarenhet av jobb i staten. Pub­likts granskning visar att nästan var fjärde chef som lämnat sitt jobb i förtid sedan 2011 saknar myndighetsbakgrund.
HÖGSKOLANNyhetCheferna för samtliga fakulteter vid Uppsala universitet kräver en öppen process när en ny rektor ska utses. Kravet framförs i en skrivelse till universitets styrelse efter en mediedebatt om ett förslag att slopa inflytandet för anställda och studenter.
AP-fondernaNyhetFörsta och Tredje AP-fonden lade över 400 000 kronor på advokatkostnader för att slippa lämna uppgifter till Publikt.
ArbetsrättNyhetDen utvisade Syed Latif från Bangladesh får återvända till Sverige med giltigt arbetstillstånd. Det berättar han själv på sociala medier efter beskedet från svenska ambassaden i Dhaka.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten minskar snabbast bland unga i Sverige. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var ungdomsarbetslösheten 11,7 procent. Det är den lägsta nivån på åtta år.
USANyhetTrump som president skulle innebära en katastrof för USAs offentliga sektor, tror David Cox vid statsanställdas fack.
MigrationsverketNyhetKim Wersäll och Elin Larsson är de enda som vill prata öppet med Publikt om situationen på Migrationsverket i Flen.
RegionerNyhetSveriges länsstyrelser är emot en snabb länsreform. Det visar remissvaren om Indelningskommitténs förslag till ny politisk karta. I flera län pågår också kampanjer för folk­omröstningar i frågan.
DigitaliseringNyhetMSB har sedan i april samlat in information från de statliga myndigheterna om allvarliga störningar i deras it- och datasystem. Syftet är att i samarbete med Försvarsmakten och Säpo publicera en offentlig rapport till regeringen efter årsskiftet.
ArbetsförmedlingenNyhetMänniskor som har en svag ställning på arbetsmarknaden får inte det stöd de behöver. Ett antal företrädare för organisationer som arbetar med svaga grupper vädjar till Arbetsförmedlingens chef att stärka insatserna.
KriminalvårdenNyhetDe rutiner på Kriminalvårdens häkte i Huddinge som ska skydda personalen mot ensamarbete fungerar inte. En kvinnlig kriminalvårdare har återigen lämnats ensam med en våldsbenägen intagen.
IntegritetNyhetPolisens kvinnoregister var olagligt. Det slår förvaltningsrätten fast efter ett överklagande från Polisen. Sedan mars 2012 har det saknats lagligt stöd för att behandla personuppgifter så som Polisen gjorde.
PensionerNyhetDe statsanställda i norska LO går till storms mot regeringens budgetförslag. ”Varje krona som ges i skattelättnad till de rikaste kunde användas på ett bättre sätt”, säger ordföranden Tone Rønoldtangen till tidningen Fri Fagbevegelse.
PostenNyhetPostnord har rasat på EUs rankning över postväsendet i Europa. På fyra år har svenska postväsendet rasat åtta placeringar till plats 15 av 27. Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, är det en anmärkningsvärd försämring.
ArbetsmiljöNyhetMer än var femte på svensk arbetsmarknad har fysiska eller psykiska besvär som beror på jobbet. Allt fler både kvinnor och män har besvär som beror på stress eller andra psykiska orsaker.
RättsväsendetNyhetTre domstolsanställda och en åklagare i Skåne åtalas för tjänstefel, sedan de medverkat till att två misstänkta människosmugglare häktades trots att tidsfristen på 96 timmar hade gått ut.
AvtalNyhetSTs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar är nöjd – trots få nyheter i nya avtalet för myndigheterna.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassan ville krympa en enhet, men drev igenom sin uppfattning på ett sätt som både bröt mot interna riktlinjer och brast i respekt mot medarbetarna, hävdas i en rapport från myndighetens internrevision. Enligt ST är detta inte en engångshändelse.
öppenhetNyhetEn statlig utredning föreslår att offentlighetsprincipen ska gälla fullt ut i all offentligt finansierad vård och omsorg, även i privat regi. Förslaget gäller bland annat fristående förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.
ArbetsmiljöNyhetPostnords huvudskyddsombud har stoppat utdelningen av försändelser till ett antal fastigheter runt om i landet. Anledningen är att brevinkasten av olika anledningar bedöms som farliga för brevbärarna.
SiSNyhetNedläggning och fasthållning av barn och unga förekommer regelbundet inom Statens institutionsstyrelses, SiS, behandlingshem. Det framgår av en genomgång som Ekot gjort.
AsylNyhetRegeringens förslag till åtgärder för att få fler att återvända till sina hemländer efter avslag på en asylansökan pekar i riktning mot en polisstat med ökad kontroll av vissa. Det skriver 43 forskare i en debattartikel.
öppenhetNyhetJustitiekanslern, JK, lägger ner utredningen om tidskriften Hav & Vatten, som lämnade ut en e-postkonversation där källan till en artikel röjdes, skriver Medievärlden.
SjukskrivningarNyhetFör att förbättra situationen för den växande grupp personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa vill Socialstyrelsen utvidga möjligheterna till individuellt anpassade sjukskrivningar.
AVTALNyhetDet kommer inte att finnas något nytt löneavtal för staten på plats när det gamla avtalet löper ut vid midnatt. Nya förhandlingsdatum är utsatta under nästa vecka.
PolisenNyhetStärka medarbetarnas delaktighet, prioritera lokalpolisen, och utveckla utredningsverksamheten. Det är de uppgifter Polisen måste fokusera på nu, enligt en rapport från Statskontoret.
STNyhetST har tecknat ett nytt försäkringsavtal med Trygg-Hansa för förbundets medlemmar. Det innebär att ST samlar alla medlemsförsäkringar hos bolaget.
AvtalNyhetFörhandlingarna om ett nytt avtal för de statliga myndigheterna pågår in i det sista. ”Det är nu när det gamla avtalet snart löper ut och man inte längre är bunden av fredsplikt som det händer mest”, säger STs ordförande Britta Lejon.
RättsväsendetNyhetDomstolsverket får regeringens uppdrag att utveckla stödet till domstolarna när det gäller användningen av tolkar. Syftet är att göra domstolarnas arbete vid tolkanvändning mer effektivt.
KulturNyhetArbetsgivaren har ett stort ansvar att motverka hot och hat mot medarbetarna vid statliga kulturinstitutioner. Det var ett centralt budskap i ett samtal regeringen anordnat med representanter för institutionerna.
EUNyhetEU-kommissionen vill tvinga lobbyister som verkar gentemot EU-parlamentet och ministerrådet att registrera sig. Så ska kommissionen infria sitt löfte om ökad öppenhet.
RiksarkivetNyhetKarin Åström Iko blir ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Det beslutade regeringen idag.
KriminalvårdenNyhetAntalet återfall i brott har minskat från 40 till 31 procent under de senaste tio åren. Det finns ingen skillnad mellan vilken anstalt man varit intagen på, konstaterar Kriminalvården.
POLISENNyhetTidigt i våras larmade en intern projektgrupp inom Polisen om hur chefer i lokalpolisområdena saknar administrativt stöd och har svårt att leda verksamheten. Men nu, ett halvt år senare, har inte mycket hänt. Varje region får lösa problemet på sitt eget vis.
InternationelltNyhetFacklig utbildning för unga och hjälp med kampanjarbete för att förändra attityder. Det hoppas Samia Bouslama Letaeif och Habiba Khemiri Sellini, från Tunisiens fackliga centralorganisation UGTT, få hjälp med via MENA-projektet som ST är en del av. Nu är kvinnorna på besök i Sverige.
ArbetsrättNyhetAndelen tidsbegränsat anställda på svensk arbetsmarknad är betydligt högre nu än för ett par decennier sedan. Dessutom är den högre i statlig sektor än bland privatanställda. Det framgår av aktuell statistik.