Annons:
HÖGSKOLAN
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Många fel i universitets avtal

Åtta av tjugo granskade avtal på Luleå tekniska universitet var undertecknade av obehöriga personer. Det visar en intern kontroll.

Felen upptäcktes i avtal som granskats under 2016. I en motsvarande intern stickprovskontroll under 2015 var andelen obehörigt undertecknade avtal 50 procent.

– Det är inte acceptabelt, säger universitetsdirektören Staffan Sarbäck. Men det handlade om ringa belopp eller inga belopp alls – inte alla avtal gäller pengar.

Det största felaktigt undertecknade avtalet gällde i storleksordningen 30 000 kronor, enligt Staffan Sarbäck. I kommande granskningar ska man fokusera på större avtal, säger han.

– Det gör vi för att minska risken av att det skulle kunna hända även där.

Universitetet satsar på ledarskapsutbildning och på utbildning för personer med ekonomiansvar, påpekar han.

Bli den första att tycka till!