Annons:
Transportstyrelsen
Nyhet
AVLinda KlingAnn DahlinTyck till!

Maria Ågren avskedas från Regeringskansliet

Transportstyrelsens förra generaldirektör Maria Ågren avskedas från Regeringskansliet. Det meddelar Statens ansvarsnämnd.

Enligt Statens ansvarsnämnd har Maria Ågren grovt åsidosatt sina åligganden mot regeringen i och med att hon gjort sig skyldig till brott mot Sveriges säkerhet. Hon avskedas därför med omedelbar verkan från sin tjänst på Regeringskansliet.

Maria Ågren var fram till januari 2017 chef för Transportstyrelsen. Då delgavs hon misstanke om brott i samband med myndighetens upphandling av it-verksamheten och avsattes från sin post. I stället fick Maria Ågren anställning på Regeringskansliet.

Efter att Maria Ågren i början av sommaren godkänt ett strafföreläggande för vårdslöshet med hemlig uppgift, meddelade regeringen att de ville avskeda henne från Regeringskansliet. Maria Ågren har bestridit regeringens vilja, bland annat med motiveringen att hon drabbas av dubbel bestraffning.

Ett annat argument var att hon informerat både styrelse och ansvariga tjänstemän i Regeringskansliet lång tid innan hon i juni i år godkände ett strafföreläggande om 70 dagsböter. Grunderna för ett avsked borde därför vara preskriberade, ansåg hon.  

Men Statens ansvarsnämnd bedömer att regeringen hade rätt att invänta det rättsliga avgörandet innan den två månader långa preskriptionstiden för avsked började löpa.

Brottsliga handlingar som begås av personer i ledande ställning måste bedömas särskilt strängt, enligt nämnden. Ansvarsnämnden framhåller också att Maria Ågren inte kunde frita sig från eget ansvar genom att informera styrelsen och Regeringskansliet för att förankra sina beslut. Huruvida andra inblandade gjort fel är inte relevant i det här fallet.

Statens ansvarsnämnd konstaterar nu alltså att det finns grund för avsked och anställningen upphör omedelbart.

Samtidigt förklarar nämnden att ärendet varit ”grannlaga”. Såvitt känt har regeringen inte avskedat någon generaldirektör i modern tid tidigare. Regeringskansliet får också kritik för att den inte bistått nämnden på ett bättre sätt: ”…det (är) med viss förvåning som nämnden noterar att Regeringskansliet, trots uttrycklig begäran, inte har kommit in med något närmare rättsligt resonemang till stöd för sin anmälan hit.”

”Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten. Nu får jag istället ta med mig erfarenheterna i mitt fortsatta yrkesliv. Erfarenheter som bland annat handlar om ledarskap i svåra situationer och krishantering”, skriver Maria Ågren en skriftlig kommentar till TT.

Bli den första att tycka till!