Annons:
TRANSPORTSTYRELSEN
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Maria Ågren tar facklig strid

Tidigare generaldirektören på Transportstyrelsen Maria Ågren bestrider regeringens begäran om avsked. Hon hävdar bland annat att Regeringskansliet känt till händelserna länge och att preskriptionstiden för avsked därmed gått ut.

Maria Ågren flyttades i januari från sin post som generaldirektör för Transportstyrelsen till en post med samma titel i Regeringskansliet. I juni godtog hon ett strafföreläggande för vårdslöshet med hemlig uppgift och därefter anmälde regeringen ett ärende om avskedande till Statens ansvarsnämnd. Vårdslösheten gällde flera beslut som hon fattade om avsteg från gällande lagar, då it-personal i utlandet fick behörigheter till systemen utan att vara säkerhetsgodkända.

Vid ett första sammanträde i nämnden förklarade Maria Ågren och hennes fackliga ombud från Sveriges ingenjörer att de motsätter sig avsked. Maria Ågren sade enligt mötesprotokollet att hon visserligen gjort sig skyldig till en allvarlig vårdslös handling, men att hon tidigt informerat såväl myndighetens styrelse som näringsdepartementet om sitt agerande.

Senast 12 januari i år fick statssekreteraren Mattias Landgren och departementsrådet Hans Brändström på departementet detaljerad information om de så kallade avstegen. Hon säger att hon då också visade dokumenten.

Initiativ till avsked ska enligt anställningsskyddslagen grunda sig på händelser som ligger högst två månader bakåt i tiden. Maria Ågren hävdar att Regeringskansliet åtminstone sedan 12 januari hade full information, och att begäran om avsked således lämnats efter preskriptionstidens utgång.

Vid sammanträdet framhöll Maria Ågren även andra förhållanden till sitt försvar. Hon underströk att hon har 28 år av prickfri och lojal statlig tjänstgöring bakom sig, varav 15 som generaldirektör. Hon påpekade att hon inte kände till att Transportstyrelsen hanterade känslig information och att myndigheten hade riskerat att stå utan it-drift om hon inte skrivit under avstegsbesluten. Hon tyckte sig också haft stöd för sitt handlande. ”Från departementet uppfattade hon att det inte var ett alternativ att backa i processen”, sägs det i protokollet.

Maria Ågren anser dessutom att ett avsked skulle innebära en dubbelbestraffning, vilket är förbjudet enligt Europakonventionen.

Bli den första att tycka till!