Annons:
Diskriminering
Nyhet
AVMariana MayrTyck till!

Marknaden orsakar orättvis lön

Det är i princip omöjligt att få en fällande dom för olika lön baserat på kön. Det skriver tidningen Arbetet som har gjort en granskning av Arbetsdomstolens domar gällande lönediskriminering.

Sedan jämställdhetslagen infördes 1980 har två arbetsgivare fällts för lönediskriminering. Det senaste fallet var för 17 år sedan, skriver tidningen Arbetet. Tidningen har granskat Arbetsdomstolens domar närmare och kommit fram till att det är näst intill omöjligt att få en fällande dom om lönediskriminering.

Tidningen uppmärksammade nyligen ett fall rörande en kvinnlig socionom som trots 20 års erfarenhet i yrket hade åtskilliga tusenlappar mindre i lön än en nyanställd manlig kollega. Likvärdiga arbetsuppgifter till trots så tjänade kvinnan 23 550 kronor medan den 30 år yngre kollegan fick en ingångslön på 26 000 kronor. Fallet var det första som prövats på tolv år och Arbetsdomstolen gav för tre veckor sedan beskedet om att det inte var någon lönediskriminering.

Enligt tidningen Arbetet hänvisar domstolen till marknadskrafterna. I den senaste domen står det att Arbetsdomstolen har ”i tidigare praxis och med beaktande av EU-rätten slagit fast att en lönesättning som styrts av marknadsskäl inte strider mot likalöneprincipen om den är saklig och rationellt motiverad”.

I princip betyder det att arbetsgivare hänvisar till att de måste betala mer till män eftersom de annars skulle söka ett annat jobb med bättre lön. Enligt tidningen Arbetet kände sig arbetsgivaren i den senaste domen tvingad att ge efter för mannens löneanspråk för att anställa honom.

Lena Svenaeus, jurist och tidigare jämställdhetsombudsman som nu forskar i rättssociologi vid Lunds universitet säger till tidningen att ”marknaden används för att legitimera och cementera de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män. Domstolen köper argumentet att det är okej att betala män mer eftersom de värderas högre på marknaden”

Bli den första att tycka till!