Annons:
Avtal
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Medlingsinstitutet: ”2017 ett unikt fredligt år”

Under avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal för 2,3 miljoner anställda. Trots det gick inga arbetsdagar förlorade på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna, skriver Medlingsinstitutet i sin årsrapport.

”Det är unikt i en avtalsrörelse av den omfattningen och ett tecken på hur väl den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar”, kommenterar Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson i ett pressmeddelande.

Trots den fredliga avtalsrörelsen visar ändå konfliktstatistiken på 2 570 förlorade arbetsdagar. Det förklaras i huvudsak av hamnkonflikten i Göteborg.

Medlingsinstitutet har varit inblandad i femton medlingar, men trots det har det varit ett lugnt år där parterna har respekterat märket, sade Carina Gunnarsson i en tidigare intervju med Publikt. 

– Först och främst kan man konstatera att industriparterna gjorde sitt jobb och blev klara med sitt avtal i tid. Det har såvitt jag förstår följts i avtalsförhandlingarna och också varit normen i de medlingsförhandlingar som vi har haft. Alla har ställt sig bakom märket och det har inte varit den opposition mot märket som vi hade förra gången.

De avtal som tecknades under år 2017 blev nästan undantagslöst treåriga. Det innebär att avtalsrörelserna de två kommande åren blir av betydligt mindre omfattning. Löneökningarna i Sverige under perioden januari–november 2017 uppskattas i Medlingsinstitutets modellprognos till 2,5 procent.

En analys i årsrapporten visar att personalomsättning har en dämpande effekt på löneutvecklingen i ekonomin. Personer som lämnar ett arbetsställe har i genomsnitt högre lön än de som kommer in. Därmed möjliggörs en bättre genomsnittlig löneutveckling för dem som arbetar kvar. Detta märks tydligare i näringslivet än i offentlig sektor. Räknar man bort personalomsättningen har löneutvecklingen för dem som inte bytt arbetsplats varit likartad i privat och offentlig sektor 2010–2016, i genomsnitt 3,5 procent per år.

Bli den första att tycka till!