Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter Nordebo2 kommentarer

Mer genomlysning av Arbetsförmedlingen

Statskontoret får regeringens uppdrag att utreda Arbetsförmedlingens interna ledning och styrning. Samtidigt ska Arbetsförmedlingen själv se över hur service och närvaro kan säkerställas i hela landet.

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag om utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning.Uppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag till Statskontoret. Översynen ska leda till konkreta förslag till ändringar för att förbättra den interna ledningen, styrningen och uppföljningen.

Parallellt ska Arbetsförmedlingen ta fram en plan för hur myndigheten ska göra för att säkerställa service och närvaro i hela landet.

I Statskontorets uppdrag ingår att analysera möjligheter och risker i Arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete när det gäller styrning, ledning och uppföljning, och hur det pågående förändringsarbetet har påverkat verksamhetens resultat utifrån instruktion och regleringsbrev.

Vid behov ska Statskontoret föreslå åtgärder för att förbättra intern ledning, styrning och uppföljning för goda resultat. Statskontoret ska också ta fram förslag till hur Arbetsförmedlingens interna administration kan förenklas för att frigöra resurser till kärnverksamheten.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att redovisa service och närvaro på rätt plats i hela landet, särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet eller många nyanlända samt i utsatta stadsdelar. Myndigheten ska ha en dialog med kommuner och andra relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Medan utredningen genomförs får Arbetsförmedlingen inte göra några förändringar som leder till minskad statlig närvaro. Samlokalisering med statliga myndigheter och kommuner ska även fortsättningsvis eftersträvas. Uppdraget ska genomföras inom nuvarande budgetramar.

Myndigheten har för länge sedan spelat ut sin roll som en aktör på den svenska arbetsmarknaden. De som man syssla med är att utveckla system för kontroll samt ett progressivt arbete på migrationssidan.
Vi känner väl till vilka åtgärder som fungerar vilket är utbildning, kompetensutveckling och direkta stöd som exempelvis flyttbidrag, riktiga nystartsjobb och omskolning.
Idag har myndigheten inte ens kompetens att analysera sammansättning och struktur hos de långtidsarbetslös och sänder på detta sätt helt felaktiga signaler till regering och riksdag när det gäller sammansättningen av de arbetslösa, deras kompetensnivå samt omfattningen av "svartpensioneringar" samt åldersdiskriminering.

Myndigheten har för länge sedan spelat ut sin roll som en aktör på den svenska arbetsmarknaden. De som man syssla med är att utveckla system för kontroll samt ett progressivt arbete på migrationssidan.
Vi känner väl till vilka åtgärder som fungerar vilket är utbildning, kompetensutveckling och direkta stöd som exempelvis flyttbidrag, riktiga nystartsjobb och omskolning.
Idag har myndigheten inte ens kompetens att analysera sammansättning och struktur hos de långtidsarbetslös och sänder på detta sätt helt felaktiga signaler till regering och riksdag när det gäller sammansättningen av de arbetslösa, deras kompetensnivå samt omfattningen av "svartpensioneringar" samt åldersdiskriminering.