Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Migrationsverket bemöter omställningskritik

Kritiken mot Migrationsverkets omställningsarbete har varit hård både från ST och de arbetstagarkonsulter som kallats in. Nu bemöter Migrationsverkets HR-chef Kristina Hwargård kritiken: ”Vi har samma mål, men olika syn på hur vi ska ta oss fram”.

Migrationsverket måste minska sin personalstyrka med 1 800 personer under kommande år till följd av att allt färre söker asyl. Uppsägningar har redan ägt rum i flera regioner.

I en tidigare artikel har Publikt redogjort för innehållet i en rapport från de arbetstagarkonsulter som kallats in för att granska Migrationsverkets omställningsarbete.

Konsulterna konstaterar bland annat att hanteringen av övertalighet har brustit i vissa regioner medan man i andra regioner har agerat på ett föredömligt sätt.

Men en sak har regionerna gemensamt, skriver konsulterna. Det finns olika grader av problem i partsrelationerna, som enbart sker via formella mbl-förhandlingar eftersom myndigheten saknar samverkansavtal.

Nu kommenterar Kristina Hwargård, tillförordnad HR-chef, rapporten. Hennes analys är att meningsskiljaktigheterna till viss del beror på att facket och arbetsgivaren har olika roller.

– Det är ingen hemlighet att vi har haft problem. Vi, parterna, har samma mål, att ta hand om medarbetarna, men olika syn på hur vi ska ta oss fram.

I rapporten har regionledning, chefer och fackliga organisationer intervjuats. Både inom facken och internt inom myndigheten finns kritik mot att HR-avdelningen styrt mer än stöttat.

– Vi måste lyssna på vad vår verksamheter säger om vårt HR-arbete. I omställningsarbetet är vår roll att ge stöd i arbetsrättsliga frågor, och arbetsrätten är mycket tydlig när det gäller hur myndigheten ska agera och det kräver en tydlig styrning från vår sida. Det får konsekvenser för hela myndigheten om vi gör fel.

Viss intern kritik handlar om avsaknaden av expertstöd. Kristina Hwargård menar att HR-avdelningen har förberett organisationen i över ett år.

– Det är deras upplevelse, men utifrån vad de säger får vi fundera på det. Omställningsarbete är ett av de svåraste områdena vi har att jobba med inom HR, men vi har utbildat i tidigt omställningsarbete och även erbjudit utbildning i arbetsrätt kring omställning.

Hon håller inte med konsulterna om att myndigheten har oerfarna chefer.

– Det kan snarare handla om att de inte har jobbat med omställning inom staten.

Kristina Hwargård konstaterar att myndigheten avvecklat boenden mycket snabbare än vad ledningen hade räknat med. Enligt henne beror det delvis på att myndigheten avgjorde många ärenden i slutet av förra året.

– Samtidigt har vi de stora förändringarna framför oss, och det är det vi planerar för nu.

Viss kritik i rapporten vill hon inte alls hålla med om. Hon ifrågasätter konsulternas beskrivning av ”en ung och utmattad organisation”.

– Det känns lite orättvist. Vi har jobbat med antalet medarbetare per chef för att cheferna ska ha tid att arbeta med motivation och ge stöd. Vi har också utbildat våra chefer i arbetsmiljöfrågor och att känna igen tidiga signaler på utmattning och använder oss exempelvis av handledning. Med detta sagt så vet jag att det är mycket att göra.

Nu ska Migrationsverket titta på arbetstagarkonsulternas rapport i detalj och se vad de ska ta med i planeringen framöver.

– Vi vill gärna teckna ett samverkansavtal, det är en intention både från generaldirektören och oss på HR.

Bli den första att tycka till!