Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Migrationsverket planerar nytt förvar

Migrationsverket vill bygga ett helt nytt förvar med 40 platser i Norrland. Därför har myndigheten gjort en tomtförfrågan till Luleå, Umeå och Östersund. Det planerade förvaret får 60-80 anställda.

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att öka antalet förvarsplatser. Dagens 357 platser ska utökas med ytterligare cirka 150. Det nordligaste förvaret finns i dag i Gävle, och därför söker nu Migrationsverket mark för att bygga ett nytt förvar i Norrland. Ett krav är att det nya förvaret ska ligga i närheten av en flygplats med goda förbindelser och även i övrigt goda kommunikationer. Genom byggkonsultföretaget Sweco har myndigheten därför skickat en förfrågan till de tre kommunerna Luleå, Umeå och Östersund om tomtmark.

”Vi har valt dessa tre kommuner utifrån en sammanvägning av Polisens, Kriminalvårdens och Migrationsverkets behov. Eftersom det är Polisen som står för en majoritet av alla förvarsplaceringar väger deras behov tungt”, kommenterar Torbjörn Nyberg, chef för Migrationsverkets förvarsavdelning, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att behovet av förvarsplatser ökar är att fler personer får utvisnings- eller avvisningsbeslut, som en följd av det stora antalet asylsökande som kom 2015. Samtidigt har Polisen utökat sina inre utlänningskontroller.

Enligt Torbjörn Nyberg ska tomtförfrågan ses som en marknadsundersökning på respektive ort. Om någon annan kommun uppfyller de ställda kraven kan andra lokaliseringar komma ifråga:

”Skulle det vara så att vi inte hittar lämplig tomtmark i de tre kommunerna, kan även andra kommuner bli aktuella. Men det är viktigt att den tomt som väljs når upp till den standard och de krav som finns för att vi ska kunna etablera en förvarsverksamhet och bedriva en effektiv transportverksamhet”, enligt Torbjörn Nyberg.

Bli den första att tycka till!