Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Migrationsverket ska bli effektivare

Regeringen kräver att Migrationsverket ska bli effektivare under 2018. Enligt myndighetens regleringsbrev ska handläggningen för asylansökningar och ansökningar om uppehållstillstånd förkortas.

I regleringsbrevet för Migrationsverket för 2018 kräver regeringen en fortsatt effektivisering och omställning.

”Migrationsverket står inför en omställningsprocess under år 2018. Samtidigt ska handläggningen av asyl- och uppehållstillståndsansökningar effektiviseras så att vistelsetiderna i mottagningssystemet blir så korta som möjligt. Något jag har stor förhoppning om att myndigheten kommer att lyckas med”, kommenterar migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, S, i ett pressmeddelande.

Migrationsverkets handläggning ska både förkortas och bli mer kostnadseffektiv. Det ska bland annat ske genom införande av ett digitaliserat och automatiserat handläggningsstöd. Regeringen betonar också vikten av ett fördjupat barnrättsperspektiv och att Migrationsverket ska föra en nära dialog med kommunerna om anvisning och mottagande av nyanlända för bosättning. Migrationsverket ska under 2018 också öka antalet förvarsplatser.

Bli den första att tycka till!