Annons:
Korruption
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Miljardböter för Telia har fastställts

Telia har bekräftat att bolaget kommer att betala närmare åtta miljarder kronor i böter efter en uppgörelse med amerikanska och nederländska myndigheter. Böterna är en följd av bolagets affärer i Uzbekistan.

Enligt ett pressmeddelande innebär överenskommelsen med nederländska och amerikanska myndigheter att alla kända korruptionsutredningar och undersökningar som rör Telia är avslutade. Totalt betalade Telia mutor till ett belopp om 2,6 miljarder kronor i Uzbekistan, enligt den amerikanska finansinspektionen.

”Med dagens uppgörelse sätter vi punkt för ett sorgligt kapitel i Telia Companys historia. Bolagets nuvarande styrelse och ledning har sedan 2013 arbetat hårt och ansvarsfullt för att förstå vad som gick fel, för att åtgärda brister, för att minimera risken för framtida misstag och för att stärka förtroendet hos alla våra intressenter. Vi har kommit långt i byggandet av ett mer hållbart bolag med starkt fokus på bolagsstyrning och regelefterlevnad. Men det är en resa utan slut att förankra detta i vår kultur så att alla anställda förstår hur viktigt det är att alltid göra rätt. Dagens uppgörelse och sanktion är en smärtsam påminnelse om vad som händer om vi inte gör det”, säger Telias vd Johan Dennelind i pressmeddelandet.

Det omfattande förändringsarbete som bolaget genomfört, som bland annat inneburit att alla inblandade har fått lämna bolaget, införandet av ett omfattande antikorruptionsprogram och en översyn av styrningen av företaget, har enligt pressmeddelandet uppskattats av myndigheterna. Telia Company kommer att fortsätta samarbeta med myndigheterna och gå vidare med att förstärka regelefterlevnad och internrevision.

”Företaget har gjort allt man har kunnat för att ta ansvar för de handlingar som skedde i samband med etableringen i Uzbekistan för tio år sedan och de följande transaktionerna där Takilant var inblandat. Vår ambition har under hela denna process varit att vara så transparenta som möjligt och etablera ett förtroendefullt samarbete med de berörda myndigheterna”, kommenterar bolagets styrelseordförande Marie Ehrling i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!