Annons:
1 juli försvinner den gamla miljöbilsdefinitionen. Det betyder att förordningen som reglerar statliga myndigheters inköp av bilar och bilresor behöver uppdateras, enligt regeringen.Bild:Mostphotos
Miljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Miljökrav på myndigheters bilar ses över

Transportstyrelsen ska se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor och föreslå lämpliga uppdateringar i samband med nya regler för fordonsbeskattning.

Miljö- och trafiksäkerhetskraven i den förordning från 2009 som reglerar statliga myndigheters inköp av bilar och bilresor behöver uppdateras, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande.

1 juli 2018 införs ett nytt bonussystem i fordonsbeskattningen. Det innebär bland annat att den gamla miljöbilsdefinitionen försvinner. Då faller också det grundläggande miljökrav i förordningen som föreskriver att statliga myndigheter enbart ska köpa in eller leasa miljöbilar, såvida de inte har särskilda skäl. Det kommer också att få konsekvenser för de kommuner och landsting som använder miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar.

”Regeringens mål är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Det är viktigt att myndigheterna föregår med gott exempel. En ny miljöbilsdefinition ska bidra till att uppfylla målet och gynna de miljö- och trafiksäkerhetsmässigt bästa bilarna på den svenska marknaden. Transportstyrelsen får lämna förslag på lämpliga uppdateringar”, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth, S.

Transportstyrelsen ska redovisa konsekvenserna av olika alternativa miljöbilsdefinitioner senast 29 mars. Förslag på uppdaterade trafiksäkerhetskrav ska redovisas senast 31 augusti.

Syftet med förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar. Förordningen innebär bland annat att statliga myndigheter enbart ska köpa in eller leasa miljöbilar, såvida de inte har särskilda skäl. I förordningen avses med en miljöbil en personbil som uppfyller kraven för den nuvarande femåriga befrielsen från fordonsskatt.

Bli den första att tycka till!