Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Myndighet vill se skärpta regler mot provfusk

Universitets- och högskolerådet, UHR, vill införa kroppsvisitering i samband med högskoleprov. Fusk i samband med provet måste få allvarliga konsekvenser, skriver myndighetens ledning i en debattartikel.

Mer än 100 000 personer årligen gör högskoleprovet och det spelar en viktig roll vid antagningen till högskolestudier i Sverige, konstaterar UHRs generaldirektör Ulf Melin och styrelseordförande P-O Rehnquist i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Men det finns en omfattande och välorganiserad fuskverksamhet kring proven, som öppet annonseras ut i sociala medier:

”Fusket sker med hjälp av avancerad kommunikationsutrustning, hörsnäckor och dolda mobiltelefoner som är mycket svåra att upptäcka i samband med att provet skrivs. Att döma av de uppgifter som framkommit i media och andra källor omsätter fusket miljontals kronor varje år”, skriver Ulf Melin och P-O Rehnquist.

Sedan i höstas är alla former av fusk vid högskoleprovet straffbara. Den som ska delta i provet måste intyga på heder och samvete att följa reglerna. Den som ändå använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleder vid högskoleprovet begår brottet osann försäkran. Straffet är böter eller upp till sex månaders fängelse. I december polisanmälde UHR ett femtiotal fuskare för osann försäkran, skriver de två:

”Också den som arrangerar fusket kan dömas om fusket genomförs. Även medhjälp till osann försäkran är alltså straffbart. Det innebär att när de som fuskar fälls, är även de som arrangerar och säljer fusktjänster möjliga att straffa.”

Nu vill UHR ha ytterligare åtgärder för att avslöja fuskare och stoppa dem som tjänar stora pengar på att sälja fuskhjälp. I debattartikeln föreslår Ulf Melin och P-O Rehnquist två lagändringar; dels att provvakter ska få rätt att kroppsvisitera provdeltagare, dels att sekretess ska garanteras för personer som lämnar tips om fusk.

”UHR menar att det är nödvändigt att ge provvakterna rätt att, vid misstanke om fusk, kroppsvisitera provdeltagare om vi ska kunna få bort mobiltelefoner och otillåten tekniska utrustning från provlokalerna. UHR anser att det i detta läge är motiverat med kroppsvisitation och att det går att tillämpa en sådan åtgärd utan att göra större ingrepp än nödvändigt i medborgarnas fri- och rättigheter”.

Också sekretesskydd för den som tipsar om fusk skulle vara värdefullt för UHR. I dag måste tips som kommer in till myndigheten diarieföras som allmän handling. UHR skulle ha större nytta av tipsen om myndigheten kunde ställa följdfrågor till tipsaren, skriver de två:

”UHR vill med de förslag till lagändringar som vi idag lämnar till regeringen göra klart för alla att fusk på högskoleprovet får allvarliga konsekvenser. Både för fuskare och för dem som säljer tjänster för fusk.”

Bli den första att tycka till!