Annons:
IT
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Myndigheter i pilotprojekt för ökad it-säkerhet

Statens servicecenter, SSC, medverkar i ett pilotprojekt för att få fram säkrare it-hantering på svenska myndigheter. Arbetet sker tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det finns ett angeläget behov inom svensk offentlig förvaltning att kunna tillhandahålla säkra och moderna it-lösningar snabbt och effektivt, konstaterar SSC i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten finns också en brist på tekniskt stöd för hanterandet av sådan information som är skyddsvärd och/eller sekretessbelagd, men som inte rör rikets säkerhet. Många statliga myndigheter saknar tillräcklig kompetens inom it-säkerhet för att se till att upphandling och införande av it-lösningar motsvarar en tillräcklig säkerhetsnivå. 

MSB har sedan tidigare tagit fram ett metodstöd för ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Myndighetens bedömning är att ett liknande stöd för anpassade och säkra it-lösningar skulle underlätta för myndigheterna att omsätta det i praktiken.

Det pågående projektet är ett samarbete mellan MSB och Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet, FMV/CSEC, som bland annat bidrar med nödvändig expertkunskap. Tanken är att projektet ska leda till tydliga instruktioner för så kallade säkerhetsarkitekturer. I projektet ska också en lista över granskade och godkända kommersiella it-produkter och en lista med godkända integratörer ta fram.

Bli den första att tycka till!