Annons:
Beredskap
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Myndigheter ska redovisa beredskapsförmåga

Fyra myndigheter har fått regeringens uppdrag att redovisa vad de gör för att utveckla sin krisberedskap och förmåga att hantera stora händelser som omfattande olyckor och naturkatastrofer.

Regeringen har gett Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de har vidtagit och planerar att vidta för att vidareutveckla sin krisberedskap och det civila försvaret. Det handlar om förmågan att hantera olika händelser och situationer, till exempel stora olyckor, naturhändelser, extraordinära hot, höjd beredskap och ytterst krig.

”Transporter på väg, till sjöss, på järnväg och i luften är nödvändiga för att samhället ska fungera. Vi behöver säkerställa att våra myndigheter har rätt beredskap för att transporterna ska fungera även vid extrema händelser som snabbt och oväntat påverkar hela eller delar av samhället. Våra myndigheter ska vara väl förberedda på olika typer av händelser”, skriver infrastrukturminister Anna Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Enligt regeringens nationella säkerhetsstrategi är robust försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner centralt för befolkningens överlevnad och för att samhället ska fungera. Att upprätthålla en fungerande infrastruktur och flöden för försörjning, handel och ekonomi är också av nationellt intresse, skriver regeringen.

Regeringens uppdrag

Myndigheternas redovisningar ska omfatta:

  • Bedömda hot, risker och utmaningar.
  • Vidtagna och planerade åtgärder avseende kritisk infrastruktur och samhällsviktiga transporter.
  • Vidtagna och planerade åtgärder för bättre beredskap och förmåga att hantera hot och risker.
  • Vidtagna och planerade åtgärder för bättre informationssäkerhet och cybersäkerhet.
  • Vidtagna och planerade åtgärder för bättre beredskap för bortfall av resurser som drivmedel och elförsörjning.
  • Förslag på frågor och områden där myndigheterna kan utveckla sin samverkan.
  • Beräknade kostnader för att genomföra åtgärder för att säkerställa funktionaliteten i samhällsviktiga verksamheter.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 oktober.

Bli den första att tycka till!