Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Myndigheter ska skapa jobb till nyanlända

Skogsstyrelsen och ytterligare 25 andra myndigheter får upp till 270 miljoner kronor till att ta fram nya jobb inom de gröna näringarna för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Regeringens syfte med den nya satsningen på gröna jobb är att ta vara på den jobbpotential som finns. Målgruppen är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Satsningen på gröna jobb ingår i regeringens arbete med enklare vägar till jobb i näringslivet och är en del av budgetpropositionen för 2018.

”Arbetslösheten sjunker men vi måste intensifiera arbetet med de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Ett antal myndigheter får nu i uppdrag att rusta grupper långt från arbetsmarknaden till fortsatt anställning i näringslivet och samtidigt se till att eftersatta behov åtgärdas. Det kan handla om att rusta upp vandringsleder, röja sly och städa stränder”, kommenterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen blir huvudansvarig för att ta fram de gröna jobben, men det ska ske i samverkan med Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Naturvårdsverket och Arbetsförmedlingen samt de 21 länsstyrelserna. Skogsstyrelsen ska koordinera och samordna så att myndigheternas insatser kompletterar varandra. Insatserna från myndigheterna ska utformas så att de ger deltagarna den kompetens som efterfrågas av näringslivet inom de gröna näringarna. Målet är att de ska få anställning i näringslivet.

Skogsstyrelsen ska i januari göra en bedömning av hur många arbetssökande som kommer att omfattas 2018 samt en uppskattning gällande 2019 och 2020.

Bli den första att tycka till!