Annons:
Mänskliga rättigheter
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Myndigheter utbildas i mänskliga rättigheter

Försäkringskassans arbete med mänskliga rättigheter ska bli förebild för andra statliga myndigheter. Regeringen har därför uppdragit till Försäkringskassan sprida sina erfarenheter och kunskaper.

Försäkringskassan håller på att ta fram ett nytt utbildningsmaterial inom området mänskliga rättigheter. Materialet ska bidra till kompetensutveckling, diskussion och reflektion och utgår från allmängiltiga händelser som kan vara relevanta även för andra myndigheter, skriver regeringen i sitt beslut. Genom att Försäkringskassan sprider sina erfarenheter och kunskaper kan andra myndigheter få stöd och inspiration i sitt arbete med mänskliga rättigheter.

Syftet är att öka samordningen och se till att arbetet med mänskliga rättigheter blir systematiskt inom offentlig verksamhet i enlighet med regeringens tidigare beslutade strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

”Sverige uppmanas regelmässigt i internationella granskningar att vidta kunskapshöjande insatser om konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Det är bland annat mot den bakgrunden som regeringen har gett Uppsala universitet i uppdrag att utarbeta och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter”, skriver regeringen.

Försäkringskassans erfarenheter och kunskaper ska spridas i dialog med Uppsala universitet, med anledning av universitets uppdrag angående kompetensutveckling för statligt anställda, samt med övriga berörda myndigheter.

”Försäkringskassans arbete med att sprida erfarenheter och kunskaper utifrån sitt arbete med den statliga gemensamma värdegrunden blir därmed en viktig del i regeringens arbete för ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet”, konstaterar regeringen.

Bli den första att tycka till!