Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Myndigheter vill arbeta för minskad detaljstyrning

Många myndigheter vill vara med när Tillitsdelegationen drar i gång sitt arbete för att minska detaljstyrningen och den administ­rativa bördan för statens medarbetare. »De anställda upplever att deras utrymme har krympt«, säger delegationens ordförande Laura Hartman.
Laura Hartman tror att problemen med styrning av staten är ungefär desamma som i kommuner och landsting. Foto: © Laura Hartman

Regeringen tillsatte i juni 2016 en dele­gation för att ompröva styrningen av den offentliga sektorn. Syftet är att uppnå mindre detaljstyrning och större tillit till medarbetarnas kompetens.

Uppdraget var dock nästan enbart riktat mot kommuner och landsting, inte statliga verksamheter. Men i decem­ber 2017 kom nya direktiv från regeringen om att även börja arbeta med den statliga myndighetsvärlden. Intresset för att delta är stort, enligt delegationens ordförande Laura Hartman.

– Det är ganska många som har hört av sig redan, säger hon.

Fokus ska enligt direktiven ligga på myndigheter som har många medborgar­kontakter, men vilka det blir är inte bestämt än.

Delegationen ska också ordna semi­narier och forum, öppna för alla myndigheter, på teman som ledar­skap och mål- och resultat­styrning. Man överväger också att initiera långsiktiga nätverk.

Problemen i staten är förmodligen ungefär desamma som i kommuner och landsting, tror Laura Hartman.

– Framför allt i stora, komplexa myndigheter där medarbetare möter medborgare finns många beslutsnivåer. Medarbetare upplever att deras eget
utrymme har krympt och att deras kompetens inte tas till vara.

Ett annat uppenbart problem är ökningen av administrativa arbetsuppgifter.

– Det tar rätt mycket tid att rapportera, dokumentera och svara på uppföljningar. Till viss del är sådant alldeles nödvändigt, men på sina håll är det så tungt att det tar motivation från medarbetaren. Man riskerar också att styra in verksamheten mot prestation på ett sätt som kanske inte är det mest ändamålsenliga i mötet med medborgaren.

Försök med tillitsbaserad styrning i staten
  • Redan i sin första budgetproposition 2014 aviserade regeringen att den ville ändra fokus i styrningen av den offentliga sektorn, som i dag ofta präglas av mark­nadsliknande lös­ningar.
  • Dagens mål- och resultatstyrning kan enligt rege­ringen leda till bristande helhetssyn, överdriven administration och minskat inflytande för medarbetar­na.
  • Tillitsdelegationen ska genomföra försöksverksamhet med mer tillits­baserad styrning.
Bli den första att tycka till!