Annons:
59 myndigheter och 1 organisation har fått stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning. Nu ska Statskontoret granska hur det har gått.Bild:Getty Images/Christian Chan
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Myndigheternas jämställdhetsarbete utvärderas

Statskontoret har fått regeringens uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering och det stöd myndigheterna har fått för att utveckla sitt jämställdhetsarbete.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, är ett program som bygger på ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med och beaktas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande.

JiM ska stärka de statliga myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Målet är att verksamheten ska utvecklas så att den bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Nu ska Statskontoret genomföra en samlad utvärdering av programmet.

”Genom tidigare uppdrag kopplade till jämställdhetsintegrering har vi kunnat se att statliga resurser i vissa fall har fördelats ojämställt, och att vissa verksamheter fattat beslut utifrån stereotypa föreställningar kring kön. Därför är det viktigt att arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter, och utvärderingen kan ge oss ett bra underlag för det framtida arbetet”, kommenterar jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, i pressmeddelandet.

Hittills har 59 myndigheter och 1 organisation genom JiM fått stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med JiM. Programmet har pågått sedan 2013 och ska avslutas i december 2018.

Från 1 januari 2018 tar den nya Jämställdhetsmyndigheten över arbetet med att stödja JiM-myndigheterna. Statskontorets utvärdering ska ge underlag för såväl Jämställdhetsmyndigheten att utforma stöd till framtida jämställdhetsarbete som inför liknande satsningar inom andra politiska områden.

Bli den första att tycka till!