Annons:
Upphandling
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Myndigheters konsultköp ska granskas

Riksrevisionen ska granska de statliga myndigheternas inköp av konsulttjänster. Syftet är att se om statens inköp av konsulttjänster präglas av god hushållning och effektivt resursutnyttjande.

Staten köper årligen in varor och tjänster för cirka 90 miljarder kronor. En del av dessa är olika typer av konsulttjänster, vilket enligt forskning och praktiska erfarenheter kan vara förknippat med problem, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Den myndighet som ska upphandla komplexa konsulttjänster möter enligt Riksrevisionen flera stora utmaningar. Det gäller bland annat att tydligt definiera behovet av en tjänst och i förväg bedöma resultatet av den lösning som en leverantör tillhandahåller. Det kan också vara svårt att jämföra resultat i efterhand, då tjänster upphör när de är levererade och förutsättningarna kan ändras om en annan leverantör anlitas, konstaterar myndigheten.

Det kan vara nödvändigt för statliga verksamheter att köpa in konsulttjänster för att trygga kompetensförsörjning och utföra sina uppdrag. Men för att tjänsterna ska få positiva resultat behöver verksamheten ha tillräcklig beställarkompetens och förmåga att ta emot konsulttjänsten på ett bra sätt.

”Erfarenheter visar att användandet av konsulttjänster behöver skötas på ett genomtänkt och strukturerat sätt om de inte ska leda till omotiverat höga kostnader och andra negativa effekter. Granskningen kommer bland annat att undersöka hur välgrundade svenska myndigheters konsultköp är”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!