Annons:
öppenhet
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

Myndighetstidning till högsta instans

I höstas lade Justitiekanslern ned utredningen mot Havs- och vattenmyndigheten, som anmälts för att ha röjt identiteten på en anonym källa till myndighetens egen tidning. Nu tar Högsta förvaltningsdomstolen upp fallet.

När tidningen Hav & Vattens mejllogg lämnades ut som offentlig handling röjdes identiteten på en källa som bett att få vara anonym. Källan anmälde då händelsen till Justitiekanslern, JK.

Tidningen ägs av Havs- och Vattenmyndigheten vars tillförordnade kommunikationschef Charlotte Benjaminsson konstaterade att rutinerna brustit.

"Mejl som skickas till redaktionen ska inte gå att begära ut", sade hon till tidningen Journalisten.

Kort därefter lade JK ändå ned utredningen med motiveringen att e-post till tidningen inte ska undantas från offentlighetsprincipen, eftersom mejlen befinner sig på myndighetens server.

Kammarrätten slog senare fast att det beslutet var fel och att tipsarens mejl inte ska betraktas som en allmän handling. Därför borde uppgifterna inte ha lämnats ut.

Nu ska fallet upp i högsta instans när Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra om offentlighetsprincipen går före källskyddet som gäller för myndighetens tidning eller inte.

Bli den första att tycka till!