Annons:
Korruption
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Nätverk ska motverka korruption i staten

Statskontoret ska bygga upp ett statligt nätverk i syfte att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Statskontoret får regeringens uppdrag att inom ramen för sitt arbete med en god förvaltningskultur utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption samt andra oegentligheter i staten genom att inrätta ett statligt nätverk mot korruption. Arbetet ska göras i samverkan med Ekonomistyrningsverket, ESV.

Statskontoret ska enligt uppdraget särskilt uppmärksamma de myndigheter som gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen. Frågor som gäller offentlig upphandling ska hanteras i samråd med Upphandlingsmyndigheten och frågor som rör riskhantering kopplad till inköp i samråd med Kammarkollegiet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Statskontoret ska också ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter kan underlätta för visselblåsare. Det kan gälla anställda, uppdragstagare, leverantörer eller kunder som vill meddela misstankar om korruption eller andra oegentligheter. I uppdraget ingår också att ta fram riktlinjer för hur myndigheterna kan hantera misstankar om oegentligheter. Riktlinjerna ska gälla alla åtgärder som kan underlätta för arbets- eller uppdragstagare som vill slå larm internt eller externt.

Bli den första att tycka till!