Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Negativ bild av Arbetsförmedlingen

I en egen undersökning av allmänhetens syn på Arbetsförmedlingen befästs bilden av en långsam, stelbent och ineffektiv myndighet. Bara var fjärde arbetssökande tycker att Arbetsförmedlingen gör någon nytta.

Arbetsförmedlingen har genomfört en undersökning bland kunder och allmänhet för att öka kunskapen kring bilden av Arbetsförmedlingen och myndighetens tjänster. Enligt ett pressmeddelande ger allmänhet, arbetsgivare och arbetssökande övervägande negativa omdömen om Arbetsförmedlingens förmåga att utföra sitt uppdrag.

Bara var fjärde arbetssökande håller helt eller delvis med om att de haft stor nytta av Arbetsförmedlingen när de söker jobb. Och de privata arbetsgivarna har ungefär samma inställning. Något fler än var fjärde tycker att det fungerar mycket eller ganska bra att rekrytera genom Arbetsförmedlingen. De offentliga arbetsgivarna är något mer nöjda, knappt fyra av tio tycker att Arbetsförmedlingen fungerar mycket eller ganska bra.

”Vi har kommit en bra bit på väg, bland annat genom utbyggnaden av våra digitala tjänster, förbättrade resultat där vi nådde fem av sex verksamhetsmål förra året, och en mängd pågående förbättringsarbeten, inte minst vad gäller våra it-system. Vi är fortfarande mitt inne i det här arbetet och har en bra bit kvar innan det får full effekt och ger genomslag ut till våra kunder”, kommenterar Erik Sandström, direktör för Arbetsförmedlingen direkt.

Bli den första att tycka till!