Annons:
Digitalisering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny expertgrupp för stora it-projekt

Regeringen har uppdragit till en expertgrupp under ledning av förra landshövdingen Kristina Alsér att stödja de statliga myndigheterna i samband med genomförandet av stora it-projekt.

It-projekt som bedrivs inom offentlig sektor är ofta dyra, saknar resultatfokus och drar ut på tiden, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. Därför har regeringen tillsatt en expertgrupp som ska stödja myndigheter i deras arbete med större it- och digitaliseringsprojekt.

Expertgruppen ska arbeta för att myndigheterna utvecklar sin interna styrning och kontroll av it-verksamheten, samt bidra till bättre riskhantering i stora it- och digitaliseringsprojekt. Dessutom ska expertgruppen enligt regeringens uppdrag bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande inom det offentliga så att statens samlade kompetens tas tillvara.

”Det har sett ut så här alldeles för länge, vi lägger mer och mer pengar på digitalisering inom det offentliga, men tappar i internationella jämförelser”, skriver civilminister Ardalan Shekarabi, S, i pressmeddelandet.

Expertgruppen ska arbeta med statens stora myndigheter – Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Statistiska centralbyrån, Statens servicecenter, Skatteverket, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Expertgruppens uppdrag bygger på Ekonomistyrningsverkets, ESV, slutsatser i rapporten Fördjupat it-kostnadsuppdrag. I rapporten menar ESV att behovet av kompetensutveckling är stort.

ESVs uppföljning av strategiska projekt med inslag av it hösten 2016 visade att det då bedrevs närmare 150 projekt med en total budget på cirka 10 miljarder kronor inom de 60-talet statliga myndigheter som uppföljningen omfattade.

Bli den första att tycka till!