Annons:
Regeringen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny modell för samråd med civilsamhället

Regeringen har beslutat att sakråd ska bli en ny arbetsmetod i Regeringskansliet. Genom sakråd ska regeringen samråda med det civila samhället i specifika sakfrågor och stärka dialogen med civilsamhället.

Genom sakråd ska Regeringskansliet få en samordnad metod för att hämta in kunskap från det civila samhället, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Metoden ska underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning, och har tagits fram i samarbete med det civila samhällets organisationer. Metoden har bland annat prövats i sakråd med det civila samhället under flyktingsituationen.

”Vi behöver fler mötesplatser mellan beslutsfattare och alla de frivilliga som bidrar till samhällsbygget. Genom sakråden har vi nu en metod som skapar förutsättningar för bättre beslut samtidigt som engagemanget i det fria, civila samhället blir ett tydligare sätt för människor att kunna påverka”, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, i pressmeddelandet.

Sakråd initieras av Regeringskansliet och ska vara ett komplement till andra former av samråd. Sakråd ersätter inte befintliga former för samråd med det civila samhället eller remissförfarandet i lagstiftningsprocessen.

Bli den första att tycka till!