Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny myndighet för minoriteter föreslås

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik anser att den svenska minoritetspolitiken är ett misslyckande. Utredningen föreslår en särskild myndighet för att bevaka minoritetsfrågorna.

Enligt regeringens särskilde utredare Lennart Rohdin har den svenska minoritetspolitiken misslyckats att förverkliga grundläggande rättigheter för alla de fem nationella minoriteterna. Sju år efter att minoritetslagen infördes anser sig en bred majoritet av landets kommuner inte berörda av lagens krav på stöd till de fem nationella minoriteterna. För att stärka minoriteterna föreslår utredningen att en ny myndighet inrättas för att undvika att minoritetsfrågorna hamnar i ett särskilt stuprör vid sidan om.

”Majoritetssamhällets kunskaper om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken liksom deras plats i Sverige i dag och historiskt är fortfarande högst bristfälliga”, skriver utredaren, som lämnade sitt betänkande till regeringen på torsdagen.

Utredningens uppdrag har varit att analysera minoritetspolitiken, se över minoritetslagen samt  utreda ett antal särskilda frågor. Enligt utredningen behöver minoritetspolitiken tydligare inriktas på  överföringen av språk och kultur mellan generationerna. I synnerhet bör frågor som rör vitalisering av minoriteternas språk och ungdomars delaktighet prioriteras. Minoritetspolitiken behöver också integreras bättre inom andra politikområden.

”Sammanfattningsvis finns ett tydligt behov av att förändra den nuvarande ordningen för uppföljning och samordning. Det finns starka skäl för regeringen att lägga ansvaret för uppföljning, främjande och samordning av minoritetspolitiken på en myndighet och att inrätta en särskild myndighet för detta. En sådan ordning skulle dessutom vara en tydlig signal om en nystart för den nationella minoritetspolitiken och inte bara mindre justeringar av den nuvarande ordningen”, skriver utredaren Lennart Rohdin.

Vilka är de nationella minoriteterna

Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Samerna är dessutom ett urfolk i enlighet med FNs definition.

Bli den första att tycka till!