Annons:
Regeringen föreslår att en ny myndighet får ett samlat ansvar för digital utveckling inom staten nästa år.Bild:Getty Images
Statsbudgeten
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Ny myndighet ska ansvara för digitalisering

Regeringen föreslår att en digitaliseringsmyndighet inrättas nästa år för att samla ansvaret för digital utveckling i staten. Samtidigt läggs E-legitimationsnämnden ned.

Enligt regeringen har svenska myndigheter halkat efter i den digitala utvecklingen jämfört med övriga Norden. Enskilda myndigheter har också utarbetat egna digitala lösningar, vilket regeringen anser är ineffektivt. Därför föreslås en ny myndighet som ska ta ett samlat ansvar för digital utveckling och öka standardiseringen.

Idén om en samlad myndighet för digitaliseringsfrågor har utretts av Hans-Eric Holmqvist. Han har även fått i uppdrag att senast 31 december i år lämna förslag om vilka kommunala och statliga myndigheter som ska bli skyldiga att ansluta sig till e-tjänsten Mina meddelanden.

En av uppgifterna för den nya myndigheten blir att försöka förverkliga en e-legitimation för den offentliga sektorn, där medborgare och företag kan identifiera sig och skriva under handlingar elektroniskt gentemot myndigheter. Den uppgiften har hittills legat på E-legitimationsnämnden, men de lösningar som nämnden utarbetat har mött mycket kritik för brister i säkerheten. Nämnden läggs nu ned.

Den nya myndigheten föreslås få 177 miljoner kronor i anslag nästa år.

Bli den första att tycka till!