Annons:
rättsväsendet
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarer

Ny myndighet ska stoppa pengar till kriminella

Regeringen vill samla alla statliga utbetalningar i en myndighet för att öka kontrollen och se till att pengar inte hamnar hos kriminella. Det ska bidra till att stoppa den ekonomiska brottsligheten.

”Regeringen vill stoppa den ekonomiska brottsligheten och göra det svårare för fuskare, bland annat genom att skapa en myndighet som sköter alla statliga utbetalningar”, säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Ekot.

Avsikten är att en och samma myndighet ska sköta alla offentliga utbetalningar från både stat och kommun, oavsett om det handlar om a-kassa, sjukförsäkring eller försörjningsstöd. Strategin är att utesluta möjligheten för organiserad brottslighet att komma åt pengar från välfärdssystemen, säger statsminister Stefan Löfven, S, till Ekot.

Regeringen vill också förbjuda kontanta betalningar, till exempel för Rut- och Rot-tjänster. Kontanta transaktioner gör det möjligt för kriminella att felaktigt påstå att betalningar har gjorts. Genom att tvinga alla att göra sina betalningar elektroniskt kan myndigheterna kontrollera att betalningar faktiskt gjorts.

”De allra flesta svenskar betalar de här tjänsterna elektroniskt. Det är en väldigt liten andel som gör det kontant, men gör man det så får man gå över till elektronisk betalning, men på vägen så bidrar man då till att  minska risken för fusk och det är ju bra för alla i Sverige”, säger Magdalena Andersson till Ekot.

Regeringen vill också stärka kontrollen av privata bolag, för att göra det svårare för kriminella att använda företag för att begå brott.

”Ofta använder man ju bolag för att på olika sätt bedriva kriminell verksamhet, så här vill vi öka kontrollerna redan när bolagen registreras”, säger finansminister Magdalena Andersson till Ekot.

PÅ vilket sätt har Skatteverket grepp om vilka som är registrerade som stadigvarande boende här och därmed ger rätt till löpande bidrag från trygghetssystemen ? Jag föreställer mig att om alla utbetalda penningmedel, såväl skattepliktiga som bidrag från t ex Fk, AF och soc, för alla här folkbokförda personer avseende varje kalender år per automatik redovisas till Skatteverket , så ökar möjligheten att fånga upp individer som inte är bosatta i detta land och därmed inte berättigar till att vara folkbokförda här och uppbära löpande bidrag.
Jag föreställer mig att många miljarder kronor i felutbetalningar av bidrag skulle kunna undvikas.
Jag är en gammal pensionerad "sjukkassemänniska" som har jobbat med handläggning av bidrag i många år. Kan inte släppa tankarna på vad som pågår av bidragsläckage och dagens makthavare som inte ändrar på uråldriga administrativa bidragssystem , framförallt barnbidragsystemet, från en svunnen tid då Moder Svea inte hade alla fönster öppna mot hela världen.

Från f d bidragshandläggare