Annons:
Digitalisering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny strategi för digitalisering

Regeringen har lagt fast en strategi för digitaliseringspolitiken. Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategin ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige där digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation, där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. De ska också bidra till att nå regeringens mål att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

En aktiv digitaliseringspolitik bygger på att också EU för en medveten politik. En stor del av vårt regelverk utformas av EU, till exempel när det gäller infrastruktur, gränsöverskridande e-handel och digital ekonomi. Sverige är ett av EUs mest digi­taliserade länder, skriver regeringen. ”Vi har mycket att vinna på ett starkt digitalise­rat Europa och ska därför ta en aktiv och framskjuten roll i detta arbete”.

Regeringen lyfter också fram vikten av nationell samordning och utformning av regelverk, där förmåga att identifiera hinder och aktivt förhålla sig till upp­satta mål är viktiga aspekter. Ett digitaliseringsråd med till­hörande kanslifunktion har in­rättats sedan tidigare. Nu inrättas också en samordnande statssekreterar­grupp inom Regeringskansliet. Det är för att genomförandet av politiken för digitalisering kräver ett horison­tellt angreppssätt över flera politikområden, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!