Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny treårig plan för jämställdhet

Regeringen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om en treårig plan för att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt. Under de tre åren kommer delmålet Jämställd hälsa att vara i fokus.

Under de tre år den nya överenskommelsen avser ska Jämställd hälsa vara i fokus tillsammans med insatser mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

”Jämställdhetsarbetet behöver genomsyra såväl stat och kommuner som landsting och regioner. Därför är jag glad över den här överenskommelsen. Genom den kommer vi kunna rikta insatser där de gör som störst nytta för människor i deras vardag”, kommenterar jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen innefattar insatser i förhållande till alla av jämställdhetspolitiken sex delmål under perioden 2018-2020. Delmålen kommer att prioriteras olika kraftigt under de tre år överenskommelsen gäller.

Enligt pressmeddelandet omfattar överenskommelsen en ekonomisk satsning på 20 miljoner kronor för 2018. Av dessa går 15 miljoner kronor till stöd för kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting, bland annat till de regionala stödstrukturerna för utveckling av kommunernas socialtjänst.

Syftet med överenskommelsen mellan staten och SKL för treårsperioden är att främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen. Målen är att:

  • Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan staten, SKL, kommuner och landsting.
  • Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen.
  • Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och i enlighet med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet.
Bli den första att tycka till!