Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny webbkurs för nyanställda i staten

Ekonomistyrningsverket, ESV, lanserar en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Den riktar sig till nyanställda inom staten, men också till redan anställda som vill uppdatera sina kunskaper.

ESVs nya webbkurs ska vara en obligatorisk förberedelse inför myndighetens grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering. Myndighetens förhoppning är att utbildningen också ska vara till nytta för de myndighetsanställda som vill uppdatera sina kunskaper om statlig styrning och för personer som är nyanställda inom staten, skriver ESV i ett pressmeddelande.

Utbildningen är interaktiv med animationer, filmer och frågor och tar en dryg timme att genomföra. Webbutbildningen är kostnadsfri och finns tillgänglig via ESVs webbplats.

”Webbutbildningen har gjort att vi kommer kunna korta ner grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering från tre dagar till två dagar. En effektivisering, då kursdeltagarna inte behöver avsätta lika mycket tid hos oss, utan genomför delar av utbildningen under den tid och på den plats de själva önskar”, skriver projektledaren Annica Sjögren i pressmeddelandet.

Webbkursens kunskapstest kommer att vara avgörande för att få delta i den fysiska delen av grundkursen. Testet ska säkerställa att kursdeltagarna har genomfört och tillgodogjort sig webbutbildningen. Om man inte har tänkt gå igenom grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering är kunskapstestet på webben frivilligt.

Bli den första att tycka till!