Annons:
Rättsväsendet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Nya lagregler föreslås för häktning

En statlig utredning föreslår ökade begränsningar kring häktning och isolering, med flera restriktioner. Hemarrest och områdesarrest med övervakning med fotboja föreslås bli ett alternativ till häktet.

Lagmannen Ingrid Söderholm har varit regeringens särskilda utredare för att begränsa användning av häktning och av restriktioner som isolering. Utredningen tillsattes i fjol, bland annat mot bakgrund av att Sverige fått återkommande internationell kritik för alltför omfattande restriktionsanvändning med isolering som följd. Forskning visar att isolering redan efter några dagar är skadligt och orsakar främst psykiska, men ibland även fysiska skador, konstaterar utredaren. Särskilt skadligt är isolering för personer under 18 år. Den som häktas ska enligt utredaren ha tillfälle att umgås med någon annan under minst två timmar dagligen, för unga fyra timmar per dag.

Utredaren Ingrid Söderholm anser att det krävs en genomgripande förändring i synen på häktning och den kultur som finns i rättsväsendet kring häktning. Hon föreslår två nya alternativ till häktning – hemarrest och områdesarrest. I båda fallen ska en brottsmisstänkt kunna övervakas med fotboja för att se till att hen inte lämnar bostaden eller ett visst område. Utredningen föreslår också skärpta begränsningar när det gäller häktning av unga personer under 18 år. Unga häktade ska inte förvaras i häkte utan på särskilt ungdomshem och häktestiden få vara högst tre månader.

Också för vuxna misstänkta ska häktestiden begränsas, till högst sex månader. Bara om det finns synnerliga skäl ska undantag kunna göras från grundregeln att åtal ska vara väckt inom den tidsfristen. När det gäller restriktioner ska de beslutas i domstol. Domstolen ska inte bara bestämma om åklagaren får meddela restriktioner, utan också slå fast vilken eller vilka sorters restriktioner som i så fall får användas.

Bli den första att tycka till!