Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Nya regler för etableringen ska granskas

Statskontoret får regeringens uppdrag att utvärdera Arbetsförmedlingens nya regler för nyanländas etablering redan innan de genomförts. Frågan är om de nya reglerna verkligen gör arbetet mer effektivt.

Statskontoret ska analysera Arbetsförmedlingens genomförande av det nya regelverk för etablering för nyanlända som börjar gälla 1 januari. Uppdraget innebär att Statskontoret ska undersöka om syftet att skapa ett mer effektivt och flexibelt regelverk uppnås. Analysen ska redovisas i januari 2019.

De nya reglerna för nyanländas etablering införs för att öka effektiviteten i etableringsuppdraget, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. En central del i det nya regelverket är också tydligare krav på individen. Reglerna ska ge arbetsförmedlarna möjlighet att fokusera på att ge rätt insatser utifrån individens behov. Enligt regeringen innebär det att resurserna kan riktas dit där de bäst behövs och på så sätt används mer effektivt. Statskontorets uppdrag blir att granska om det verkligen blir så.

Bli den första att tycka till!