Annons:
Omlokalisering
Nyhet
AVPeter Nordebo2 kommentarer

Nya regler ska bromsa stängning av lokalkontor

Regeringen vill skärpa reglerna för en myndighet som vill avveckla sin lokala närvaro i en kommun. Ett sådant beslut ska kräva en konsekvensanalys och måste i förväg kommuniceras med kommunen och andra aktörer.

Regeringen föreslår i en departementspromemoria att ett beslut om lokalisering av verksamhet ska fattas av myndighetens ledning. Beslut om att avveckla en myndighets arbetsställen i en kommun ska föregås av en konsekvensanalys. Myndigheten måste också skicka beslutet till den berörda kommunen, till länsstyrelsen och till den som har ansvar för det regionala tillväxtarbetet i länet.

”Vi vill få ett stopp på den smygcentralisering vi sett inom staten och vända trenden. Staten ska ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och se till att människor kan bo kvar också på mindre orter”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

Promemorian, som nu skickas på remiss. föreslår en förordning som reglerar att myndighetsledningar inte får delegera beslut om att avveckla sitt sista kvarvarande arbetsställe i en kommun. Med förslaget skriver regeringen att den vill tydliggöra att alla myndigheter ska bidra i arbetet med att Sverige ska hålla ihop.

Den obligatoriska konsekvensanalysen ska innehålla de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av myndighetens planerade beslut, samt en bedömning av de regionala konsekvenserna. Av analysen ska också framgå vilka alternativa möjligheter som finns att utveckla eller rationalisera myndighetens befintliga verksamhet i kommunen. De nya kraven föreslås införas 1 augusti 2018.

En stor myndighet som de senaste åren hunnit genomföra detta redan, med nedläggningar av lokalkontor, är Trafikverket. Antar att många fler myndigheter kommer att hinna med sådana här nedläggningar innan eventuella nya regler börjar gälla. Polisens omorganisering har väl fått motsvarande konsekvenser?
Bra så, ser med intresse fram mot fortsättningen !