Annons:
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen har förändrat rättspraxis för vilka motionsformer som kan vara tillåtna för friskvårdsbidrag. Numera är bland annat ridning helt okej.Bild:Mostphotos
Friskvård
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Nya sporter aktuella som friskvård

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom förändrat rättspraxis för vilka motionsformer som kan vara tillåtna för friskvårdsbidrag. Enligt domstolen är också sporter som golf och ridning helt okej.

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort en tvist om att avgifter för golfträning skulle kunna vara avdragsgilla för arbetsgivaren och skattefria från den anställde. Trots att just golf nämndes i förarbetena till lagstiftningen om friskvårdsbidrag, som en av de sporter som inte skulle omfattas, anser domstolen att förutsättningarna när det gäller naturaförmåner och begreppet ”enklare slag” förändrats med tiden.

”Lagtextens rekvisit 'enklare slag' kan inte tillmätas samma betydelse när det gäller att bedöma en förmån i pengar som när det handlar om en naturaförmån. Enligt domstolen finns det inte något som hindrar att ett bidrag som används för golfspel av det aktuella slaget räknas som personalvårdsförmån förutsatt att förmånen riktar sig till hela personalen och är av mindre värde”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Förutsättningen för att en arbetsgivare ska kunna erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter är att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom de inte har klassats som enklare form av motion då de bland annat krävt dyrare utrustning.

Skatteverket gick på måndagen ut med nya anvisningar med anledning av domen.

”Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5 000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det”, kommenterar Skatteverkets jurist Pia Blank Thörnroos i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!