Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Nyanlända etablerar sig snabbare

Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete, enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Nästan varannan har ett jobb inom fem år.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen pekar SCBs statistik på att tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har minskat.

”Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt nya siffror ser vi nu att det går mycket snabbare. Nästan hälften, 48,5 procent, av de som mottogs 2011 hade jobb efter fem år. Bland nyanlända män var varannan, 49,3 procent, i arbete efter tre år. Det speglar en kraftig förbättring”, kommenterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, S, i pressmeddelandet.

Bland de nyanlända som avslutade sin etableringsperiod under 2017 har resultatet förbättrats svagt jämfört med året innan. Var tredje var i arbete eller studier inom 90 dagar efter avslutad etableringsplan, vilket kan jämföras med 27 procent 2013, skriver regeringen.

”Det är positivt att resultaten går åt rätt håll men stora utmaningar kvarstår, inte minst vad gäller nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Därför kommer regeringen att se över hur bestämmelser inom olika ersättningssystem samspelar och påverkar utrikes födda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta”, enligt Ylva Johansson.

Bli den första att tycka till!