Annons:
AVTAL
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

Nytt treårsavtal för Lernia

STs medlemmar inom utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia har fått ett nytt kollektivavtal. Det löper på tre år med en löneutveckling i nivå med industrins så kallade märke.

Om inte något annat avtalas lokalt blir löneökningsutrymmet för STs medlemmar inom Lernia 2 procent under första avtalsåret, 1,8 procent under det andra och 2,3 procent under det sista året.

Det betyder att löneutvecklingen totalt sett är i nivå med industrins så kallade märke på 6,5 procent, eftersom det dessutom finns avsättningar för tjänstepension med 0,2 procent för 2017 och lika mycket för 2018 inskrivna i avtalet.

ST och arbetsgivarparten Almega har också kommit överens om att en särskild arbetsgrupp ska bildas inom företaget för att undersöka arbetsmiljöarbetet och se till att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö följs. Översynen ska vara klar i december 2018.

Avtalet gäller till sista mars 2020. Avdelningen ST inom Lernia har ett hundratal medlemmar.

Bli den första att tycka till!