Annons:
Integration
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har fått ett nytt uppdrag från regeringen, att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Senast 1 april ska myndigheten redovisa en handlingsplan.

Sysselsättningsgraden är lägre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda, och bland utrikes födda kvinnor är den ännu lägre. Arbetsförmedlingens egen statistik visar att kvinnor och män inte deltar i arbetsmarknadspolitiska program och insatser i samma utsträckning. Det drabbar särskilt kvinnor med kort utbildningsbakgrund som bedöms stå långt från arbetsmarknaden.

”De stora könsskillnaderna i deltagandet i arbetsmarknadspolitiska insatser och övergång till arbete efter etableringsuppdraget är inte acceptabla. Det är angeläget att andelen kvinnor som tar del av insatser och övergår till arbete ökar. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet”, skriver arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingens handlingsplan ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten kommer att genomföra under 2017-2018. Myndigheten ska också redovisa eventuella behov av justeringar inom arbetsmarknadspolitiken.

”Det är ett välkommet uppdrag. Det här är en grupp som vi redan idag prioriterar, men arbetet behöver förstärkas ytterligare och regeringsuppdraget ger ytterligare stöd till det”, skriver Roy Melchert, chef för Arbetsförmedlingens enhet Integration och etablering, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Bli den första att tycka till!