Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Nytt verktyg för integrerat jämställdhetsarbete

Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram ett nytt webbverktyg som mäter hur väl en organisation lyckats integrera jämställdhetsarbetet i verksamheten.

”Verktyget kommer inte att göra jobbet men ger en skjuts när du ska gå från analys till handling”, skriver genusforskaren Kristina Johansson, på Luleå tekniska universitets hemsida.

Tidigare forskning visar hur viktigt det är att förändringsarbete integreras i organisationens verksamhet och inte blir ett sidoprojekt. Webbverktyget är framtaget inom ramen för ett projekt inom skogssektorn som Luleå tekniska universitet, LTU, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, står bakom. Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten, skriver LTU på sin hemsida.

Det nya webbverktyget, förändringsrutan, kan användas av alla. Organisationen svarar på sex frågor, som enligt Kristina Johansson uppmuntrar till reflektion och som kan vara en hjälp i arbetet med att prioritera och ta fram handlingsplaner.

Resultatet blir en graf som visar graden av integrering av jämställdhetsfrågorna i verksamheten.

”För att jämställdhetsarbete ska bli framgångsrikt kan det inte göras vid sidan om verksamheten som enstaka aktiviteter. Det måste göras till en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet”, konstaterar Kristina Johansson på lärosätets hemsida.

När jämställdhetsinsatser blir sidoprojekt i verksamheten förblir många arbetsplatser ojämställda, förklarar hon. För skogssektorns del handlar det om att bryta mansdominansen och bredda rekryteringsbasen.

”Genom förändringsrutan kan organisationer försäkra sig om att jämställdhetsinsatserna inte bara handlar om att informera kvinnor om branschens fördelar. Om det inte kombineras med insatser riktat mot arbetsplatskulturen och de normer som gör att bara vissa personer vill jobba där, kommer ingen långsiktig förändring att ske.”.

Bli den första att tycka till!