Annons:
AVTAL
Nyhet
AVSusanne Eriksson1 kommentarer

OFR säger upp samarbetsavtal

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR - där ST ingår - säger upp samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Avtalet reglerar bland annat förhandlingsordning och vad som gäller vid medling och strejk under de centrala förhandlingarna på myndighetsområdet.

Det statliga samarbetsavtalet skrevs under år 2000. Det innehåller övergripande regler och principer om hur parterna ska förhålla sig till varandra vid centrala förhandlingar, exempelvis vilken förhandlingsordning som gäller, när yrkanden ska växlas, vad som gäller vid medling och vad som gäller om parterna varslar om konflikt.

– Kontexten har förändrats sedan dess och vi behöver ett avtal anpassat till dagens avtalsflora. Vi vill börja på ett tomt blad, säger OFRs förhandlingsledare Åsa Erba Stenhammar, som även är STs förhandlingschef.

Inte minst behöver en del otydligheter redas ut då parterna tolkar avtalet olika när det gäller konflikt, konstaterar ST. Det ställdes på sin spets när ett nytt pensionsavtal skulle förhandlas fram 2015.

– I och med pensionsförhandlingarna blev vi uppmärksammade på att vi och Arbetsgivarverket tolkar avtalet olika. Det måste vara tydligt vad som gäller vid en konflikt, säger Åsa Erba Stenhammar.

Uppsägningstiden är ett år. OFR och Arbetsgivarverket har inlett ett arbete med att ta fram ett nytt avtal.

ST ingår i OFR/S, P, O

Den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som ST ingår i, och som verkar på det statliga förhandlingsområdet, förkortas OFR/S,P,O. S, P, O står för statstjänstemän, poliser och officerare. 

OFR/S,P,O är förhandlingsorganisation för åtta fackförbund: ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna och Lärarförbundet.

Mycket bra!!!