Annons:
EU
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ökat förtroende för EU

En växande andel av EU-medborgarna säger att de har förtroende för EU och för EU-parlamentet. Det framgår av en opinionsundersökning som genomförts på uppdrag av parlamentet.

Enligt opinionsmätning anser nästan varannan, 47 procent, av EU-medborgarna att deras röst räknas i EU. Det är den högsta siffran sedan år 2009. Andelen som har en positiv bild av EU-parlamentet har ökat från 25 till 33 procent det senaste halvåret, medan 57 procent säger att EU-medlemskapet som sådant varit positivt för deras land.

Underökningen visar också att EU-medborgarna anser det viktigaste hot EU har att skydda dem mot är terrorismen. Nästan sex av tio anger att kampen mot terrorismen är EUs viktigaste uppgift. Närmast därefter kommer arbetslöshet, fattigdom och okontrollerad migration.

Undersökningen bygger på intervjuer med 27 881 EU-medborgare äldre än 15 år.

Bli den första att tycka till!